Lars Grøtta ny direktør på Moelven Løten AS

Siv.ing. Lars Grøtta går fra stillingen som markedssjef på Moelven Våler AS til å bli ny administrerende direktør på Moelven Løten AS. Han tar over etter Håkon Kildahl som går over til en ren markedssjefstilling i Moelven Løten AS.

Sivilingeniør Lars Grøtta går fra stillingen som markedssjef ved Moelven Våler til å overta som administrerende direktør ved Moelven Løten AS.
Sivilingeniør Lars Grøtta går fra stillingen som markedssjef ved Moelven Våler til å overta som administrerende direktør ved Moelven Løten AS.

Grøtta er utdannet sivilingeniør ved Norges Landbrukshøgskole på Ås med hovedfokus på tekniske- og trelastfag, og ble etter endt utdannelse ansatt i Moelven FireGuard AS som prosjektleder i Juni 1995. Fra 2003 var han salgssjef på Mjøsbruket, og fra 2006 markedssjef på Våler.


Kildahl har jobbet i Moelven Løten som administrerende direktør med markedsansvar siden 2009, men ønsker nå selv å fokusere 100 prosent på å jobbe med markedet som markedssjef, og overlater sjefsroret på Løten til Lars Grøtta.


Grøtta og Kildahl begynner i sine respektive nye jobber preliminært 1. september i år.


I tillegg til at Grøtta og Kildahl får seg nye jobber, går selger Espen Nøttåsen fra Moelven Løten AS og inn i markedsavdelingen i Moelven Våler AS. Hans Marius Skjærstad går også fra nåværende delt stilling som planleggingsleder i Moelven Løten AS og Moelven Våler AS til 100% stilling som produktsjef i Moelven Våler AS.


Styreleder i Moelven Våler og Løten og divisjonssjef i Moelven Timber, Ole Helge Aalstad, sier at ledelsen i selskapene i lengre tid har vært i tett dialog med formål om å gjøre de to selskapene enda mer kraftfulle og effektive. Han forklarer at endringene gjøres nå fordi det er etablert et godt og langt samarbeid mellom Moelven Våler og Moelven Løten både på produksjons-, markeds- og kompetanseområdet. Derfor lyses ikke stillingene ut – som Moelven ellers har en policy på.


– Grepene vil sikre kontinuitet og god kompetansesammensetning i begge selskaper. Alt er gjort i dialog mellom selskapene for å sikre best mulig overlapping i funksjonene. Vi anser disse endringene som en smidig og god måte å utnytte kompetanse internt i Moelven, sier divisjonssjef i Moelven Timber Ole Helge Aalstad.


Rekruttering av ny markedssjef i Moelven Våler AS starter umiddelbart.


 
NoAd