Norsk Tredag 2013

Norsk Tredag fokuserer i år på høyhus av tre. Konferansen finner sted på Arkitektenes Hus i Oslo 12. juni.

I programmet for Norsk Tredag 2013 legges det vekt på samarbeid over nordiske landegrenser, og man ser på erfaringer fra relevante europeiske miljøer.
I programmet for Norsk Tredag 2013 legges det vekt på samarbeid over nordiske landegrenser, og man ser på erfaringer fra relevante europeiske miljøer.

Konferansen avholdes i forlengelsen av frokostmøtet «Brød & Miljø» samme dag. Norsk Tredag vil bli holdt på engelsk, mens Brød & Miljø foregår på norsk.


Mange utfordringer

Tema for dagen er skjæringspunktene mellom arkitekturpolitiske satsingsområder og miljøytelser, samt økt boligpress og krav til kostoptimalisering av bygg i urbane strøk. I dette skjæringspunktet oppstår flere utfordringer.


Norsk Tredag 2013 ønsker å bidra til en videreutvikling av prosjektering av høyhus i tre ved å sette sammen et program som ser på realiserte forbildeprosjekter med hensyn til konkrete utfordringer og løsninger for norske forhold. 


Nordisk samarbeide

I programmet legges det vekt på samarbeid over nordiske landegrenser, og man ser på erfaringer fra relevante europeiske miljøer.


– Til Norsk Tredag 2013 har vi fått menneskene bak noen av de mest progressive høyhusene av tre i Europa, til å forelese om sine erfaringer, om prosjektering og realisering av byggene. Vi inviterer det norske og skandinaviske fagmiljøet til å delta for å diskutere problemstillinger og løsninger for et tilsvarende progressivt norsk trebyggeri, sier seniorrådgiver Sveinung Nesheim ved SINTEF Byggforsk.


Les mer om programmet og påmelding her.


 
NoAd