Ny nasjonal konferanse for trearkitektur

Arkitektbedriftene i Norge og TreFokus har tatt initiativet til at det etableres en nasjonal konferanse om dagens og morgendagens fremragende norske trearkitektur. Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom Arkitektbedriftene i Norge, TreFokus, Norske arkitekters landsforbund, Norsk Treteknisk Institutt og Foreningen Norske Lauvtrebruk. Konferansen er støttet av Norges forskningsråd, Landbruks- og matdepartementet og Innovasjon Norge.

Den første norske trearkitekturkonferansen blir arrangert 11. juni.
Den første norske trearkitekturkonferansen blir arrangert 11. juni.
Arrangementskomitéen fra venstre: Michael Lommertz (NAL), Per Skogstad (Norsk Treteknisk Institutt), Egil Skavang (Arkitektbedriftene i Norge) og møteleder Ole Wiig (NSW). Aasmund Bunkholt (TreFokus) og Roar Flatland (Foreningen Norske Lauvtre) var ikke tilstede da bildet ble tatt. (Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén.)
Arrangementskomitéen fra venstre: Michael Lommertz (NAL), Per Skogstad (Norsk Treteknisk Institutt), Egil Skavang (Arkitektbedriftene i Norge) og møteleder Ole Wiig (NSW). Aasmund Bunkholt (TreFokus) og Roar Flatland (Foreningen Norske Lauvtre) var ikke tilstede da bildet ble tatt. (Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén.)

– Arkitektbedriftene i Norge er meget godt fornøyd med at det nå arrangeres en egen konferanse om trearkitektur! Vi opplever at Norge har et betydelig fortrinn på dette området samtidig som bruk av tre har et stort utviklingspotensial. Jeg ser frem til en konferanse som både løfter frem de gode eksemplene og som ser på hva det forskes på for øyeblikket og hvor vi kan igangsette ytterligere utvikling, sier administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene.


– Fra TreFokus side er vi glad for å kunne invitere til denne første nasjonale trearkitekturkonferansen. Dette er et flott initiativ fra Arkitektbedriftene i Norge som vi nå har utviklet til et bra opplegg sammen med andre nasjonale partnere. Norsk trearkitektur er i verdenstoppen, det skal vi synliggjøre på konferansen og samtidig vise hvordan innovativ arkitektur bidrar til verdikjedeutvikling helt tilbake til skogen, sier daglig leder Aasmund Bunkholt i TreFokus.


Dagens norske trearkitektur har internasjonal høy kvalitet, er etterspurt, og har markert seg med prestisjefylte utmerkelser. I utviklingen har det oppstått et voksende behov for en møteplass hvor næringsliv, forskning, myndigheter og brukere av arkitektur kan treffes for å samtale og inspirere hverandre omkring innovasjon av norsk trearkitektur.


– Tre er et fantastisk bærekraftig byggematerial med stort potensiale. Ressursene har vi tilgjengelig i Norge, men markedet er fortsatt liten. Økt bruk av tre er klimariktig og da spiller god arkitektur en viktig rolle. Konferansen vil vise frem gode eksempler fra inn- og utlandet, sier prosjekt- og bærekraftansvarlig, sier prosjekt- og bærekraftansvarlig Michael Lommertz i Norske arkitekters landsforbund (NAL).


Utdeling av «Treprisen» 2013

 

«Treprisen» blir delt ut under konferansen. «Treprisen» er en arkitekturpris som deles ut for fremragende arkitektur med bruk av tre som materiale. Prisen ble opprettet i 1961 og deles ut avTreFokus, tidligere Treopplysningsrådet.


Den nasjonale konferansen for trearkitektur retter seg mot aktører i hele verdikjeden som har grenseflate mot bruk av tre i arkitektonisk sammenheng. Konferansens målgruppe er arkitekter, rådgivere, utførende, byggherrer, eiendomsutviklere, ulike aktører i skognæringen og nasjonale og lokale myndigheter. Studenter og forskningsmiljøer er også viktige målgrupper for konferansen.


Mer informasjon og påmeldingsmuligheter her.


 
NoAd