Södra ser positivt på fremtiden

Rundt 300 medlemmer deltok på skogeierforeningen Södras årsmøte den 15. mai. Lars Idermark tiltrådte samme dag som konsernsjef og styrets forslag til utbytte ble enstemmig vedtatt.

Södras nye konsernsjef, Lars Idermark, mener vi bare er i begynnelsen av begynnelsen for den nye skogindustrien. (Foto: Ola Åkebom)
Södras nye konsernsjef, Lars Idermark, mener vi bare er i begynnelsen av begynnelsen for den nye skogindustrien. (Foto: Ola Åkebom)

På årsmøtet ble det holdt innlegg av styreleder Christer Segerstéen, konstituert konsernsjef Gunilla Saltin og påtroppende konsersjef Lars Idermark.

Segerstéen berørte i sitt innlegg den skoglige debatt som pågår i Sverige, og som er kritisk til den nåværende skogpolitikken og som sterkt stiller spørsmål ved eiendomsretten. Her mente han man må være på vakt.

Styrelederen konstaterte at i løpet av Södras 75 år har både virkesvolumet og tilveksten økt til minst det doble. Det har heller ikke vært så mye gammelskog og dødt virke og løvskog som det gjør i dag. Det er resultatet av god skogskjøtsel og en skogpolitikk som slår vakt om frihet under ansvar.

Den nye konsernsjefen, som hadde sin første arbeidsdag i Södra, fastslo at dagens konsern er et velskjøttet selskap. – Vi har en god finansiell stilling, et sterkt varemerke, kompetente medarbeidere og aktive eiere, fremholdt han. – Det gir oss forutsetninger for å være proaktive i skogbransjens fortsatte omdanning og for selv å påvirke og lede utviklingen.

– Hele vår bransje står fremfor store forandringer, fortsatte Idermark. –Våre tradisjonelle produkter vil fortsatt være basen for hva vi produserer, men andre bruksområder, slik som plastmaterialer, tekstiler og drivstoff kommer til å bety stadig mer. Vi er bare i begynnelsen av begynnelsen. Den som blir vinner, er den som har evnen til å se fremtiden og ta vare på mulighetene. Om vi handler riktig, kan vi øke skogens verdi betydelig, sa Lars Idermark.

Les hele meldingen fra Södra her.


 
NoAd