Signerte avtale om Partnershop

Norske Skog Saugbrugs AS har signert avtale med TESS Østfold AS om etablering av TESS Partnershop på innsiden av papirfabrikken i Halden. I den nødvendige jakten på kostnadsreduksjoner er Saugbrugs lovet besparelser i millionklassen.

Fra signeringen av Partnershop-avtalen. Fra venstre står salgssjef Terje Transeth (TESS Østfold), salgsdirektør Roar Kleven (TESS as), daglig leder Tomm-Erik Jørgenrud (TESS Østfold), innkjøpsdirektør Vidar Backstrøm (Saugbrugs), innkjøpsdirektør Ola Øyen (Saugbrugs) og teknisk sjef Pål Lystad (Saugbrugs).
Fra signeringen av Partnershop-avtalen. Fra venstre står salgssjef Terje Transeth (TESS Østfold), salgsdirektør Roar Kleven (TESS as), daglig leder Tomm-Erik Jørgenrud (TESS Østfold), innkjøpsdirektør Vidar Backstrøm (Saugbrugs), innkjøpsdirektør Ola Øyen (Saugbrugs) og teknisk sjef Pål Lystad (Saugbrugs).

Hovedavtalen ble inngått 16. april. Planen er å åpne for drift i månedsskiftet mai/juni. Prosessen fra aller første møte og frem til signering har tatt nesten halvannet år. Den nye virksomheten på Saugbrugs skal i følge avtalen etableres for fem års drift, med opsjon for ytterligere fem år.


En viktig del av den nye virksomheten vil bli å forsyne fabrikken med nødvendige slanger og tilhørende lednings-
komponenter. Slangekom-
petansen i TESS flyttes bokstavelig talt inn i bedriften.
 


Innreder butikk på innsiden

TESS skal innrede et lokale på 230 kvadratmeter og bemanner den nye virksomheten med to personer. Partnershop’en skal ledes av TESS-mannen Kjetil Lyse fra Moss. Han får med seg sarpingen Martin Løkkeberg, som i anledning av etableringen forlater TESS Oslo.


Etableringen vil ikke gå på bekostning av eksisterende arbeidsplasser ved Saugbrugs . De som berøres, er tilbudt andre arbeidsoppgaver. Ordningen garanterer papirprodusenten en kostnadsreduksjon på et avtalefestet nivå, sammenliknet med eksisterende anskaffelser av slanger, fittings og mange andre drifts- og vedlikeholdsprodukter. I tillegg kommer en rekke ikke-stipulerte besparelser som TESS er overbevist om at bedriften vil nyte godt av. Erfaringer fra tilsvarende etableringer tilsier dette.


Spesielt forsyningskonsept

Det er 18 år siden at TESS etablerte sin første bemannede Partnershop på innsiden hos en kunde. I hele perioden har TESS vært alene i Norge om dette spesielle kostnadsbesparende konseptet.


– Jeg vil berømme den gode samarbeidstonen vi har hatt siden vi tok opp drøftingene om å innføre vår løsning, forteller salgsdirektør Roar Kleven ved hovedkontoret i TESS. – Hva vi måtte mene om vår løsning betyr lite dersom vi ikke oppnår forståelse i ledelsen. Derfor har det vært en fornøyelse å samhandle med både innkjøpsdirektør Vidar Backstrøm, teknisk sjef Pål Lystad og påtroppende innkjøpsdirektør Ola Øyen.          


– Vi ønsker å konsentrere oss om det vi er best på, nemlig produksjon av magasinpapir, forklarer avtroppende innkjøpsdirektør Vidar Backstrøm. – Konkurransesituasjonen på verdensmarkedet vil vedvarende tvinge oss til å tenke smartere. Derfor ønsker vi å anskaffe rekvisita gjennom en integrert forsyningsløsning som TESS Partnershop.


Backstrøm har stått i bedriftens tjeneste siden 1967. Saugbrugs er slett ikke ukjent med outsourcing av oppgaver som ligger utenfor kjernedriften. Bedriften har allerede overlatt håndteringen av tømmer på tømmertomta til en utenforstående aktør.   


Full utnyttelse av IKT

TESS Østfold har på basis av statistisk materiale fra kunden utarbeidet et varesortiment som vil erstatte omtrent 80 andre leverandører. Lagervolumet og detaljene er avtalt med Saugbrugs, som ikke betaler for varene før de er tatt ut fra Partnershop’en. De tradisjonelle transaksjonskostnadene som normalt følger anskaffelser av småvarer vil i fremtiden reduseres til en liten brøkdel av dagens virkelighet. Forsyningsløsningen inneholder mye automasjon gjennom tilknytning til IKT-systemene fra begge avtaleparter.


Vareutvalget vil, foruten slanger, bestå av de fleste kategorier standard drifts- og vedlikeholdsprodukter. Det være seg verktøy, arbeidsbekledning eller personlige verneprodukter.


– Vi overtar ansvaret for at bedriften skal ha de varene den trenger. Avtalen åpner dessuten opp for at vi påtar oss skaffetjenester utenom det faste sortimentet. Hensikten er at medarbeiderne på Saugbrugs ikke skal bruke dyrebar tid på å reise rundt i regionen for å anskaffe litt her og litt der, sier salgssjef Terje Transeth i TESS Østfold AS, som er mannen som ledet papirprodusenten inn på tanken om å tenke smartere i forbindelse med anskaffelser.


 
NoAd