Ny langsiktig kraftavtale for Saugbrugs

Norske Skog Saugbrugs AS har inngått en langsiktig avtale med Statkraft om leveranse av elektrisk kraft til papirfabrikken i Halden. 

Administrerende direktør Roy Vardheim i Norske Skog Saugbrugs AS er godt fornøyd med den nye kraftavtalen som løper frem til 2021.
Administrerende direktør Roy Vardheim i Norske Skog Saugbrugs AS er godt fornøyd med den nye kraftavtalen som løper frem til 2021.

Den nye avtalen med Statkraft sikrer leveranse av 1,0 TWh pr. år frem til 31.12.2020. Avtalen trer i kraft 1. mai 2013. Den nye avtalen sikrer Saugbrugs tilnærmet full kraftinndekning de neste årene. Norske Skogindustrier ASA har terminert den langsiktige konsernavtalen fra 1998 som gjaldt kraftleveranser for Sør-Norge.


– Det er uhensiktsmessig og ikke kommersielt optimalt å fortsette med en konsernkontrakt i Sør-Norge når vi kan få en egen spesialsydd avtale tilegnet Saugbrugs fremtidige behov for kraftleveranser. For å redusere valutaeksponeringen er avtalen inngått i euro, sier Ombudstvedt.


– Saugbrugs er en av de mest miljøvennlige og effektive papirfabrikkene i Europa. Sterk norsk krone og krevende markedsforhold i hele industrien, gjør at fabrikken må ha tilgang på stabile og sikre kraftleveranser til akseptabel pris for å kunne opprettholde driften, sier administrerende direktør Roy Vardheim i Norske Skog Saugbrugs.


Norske Skog Saugbrugs AS sysselsetter rundt 530 personer. Fabrikken har en produksjonskapasitet på 530.000 tonn magasinpapir (SC/superkalandrert), med Tyskland og USA som de største enkeltmarkedene.


 
NoAd