Første kommersielle LignoBoost-anlegg i drift

Metso fullførte i vinter det første kommersielle LignoBoost™ ligningsepareringsanlegget ved Domtars Plymouth-fabrikk i Nord-Karolina, USA. Anlegget har vært i drift siden februar, og har hatt en vellykket igangkjøring, fremgår det av en pressemelding fra Metso.

Per Tomani, Innventia, med lignin fra LignoBoost-prosessen. (Foto: Innventia)
Per Tomani, Innventia, med lignin fra LignoBoost-prosessen. (Foto: Innventia)

LignoBoost-anlegget er integrert med cellulosefabrikken og separerer og samler opp lignin fra fabrikkens svartlut. Anlegget er basert på en teknologi utviklet av svenske Innventia i samarbeide med Chalmers tekniske høyskole. Metso har kjøpt rettighetene, videreutviklet og kommersialisert teknologien.


Ved Plymouth-fabrikken gir det nye anlegget en rekke fordeler. Lignin kan benyttes som et alternativ til fossilt brensel i celluloseprosessen og separasjonen av en del av ligninet bidrar til lavere belastning på sodahuset. Dermed kan massekapasiteten økes.


Domtars produksjon av BioChoise™ lignin startet i februar med en målsetting på 75 tonn/døgn. Man tar sikte på å utvikle et bredt spekter av applikasjoner og markeder for ligninet, inklusive brensel, harpikser og termoplaster. Ved å ha lignin tilgjengelig i store kvanta og høye kvaliteter vil Domtar-fabrikken bidra til å utvikle fremtidige ligninmarkeder for industrien, heter det i pressemeldingen fra Metso.


– Vi vil fortsette arbeidet med å raffinere teknologien for å utvikle nye ligningapplikasjoner i samarbeide med nåværende og fremtidige kunder, sier Gene Christiansen, sjef for Business Development Innovations ved Metsos Power business line i Nord-Amerika. – LignoBoost har generert stor interesse i den globale masse- og papirindustri, og dette prosjektet er et gjennombrudd for alle parter som har vært involvert i prosjektet som er det første i sitt slag. 


 
NoAd