Norske Skog partner i biodrivstoffprosjekt i Australia

Norske Skog Australasia og Licella (et australsk energiselskap) etablerte for en tid tilbake et felles selskap med navnet Licella Fibre Fuels (LFF). Dette har en eksklusiv global lisens til CAT-HTR-teknologien, som omformer en rekke forskjellige biomasser, inklusive skogsavfall, landbruksavfall og energivekster til bio-råolje. LFF har nå bygget et demonstrasjonsanlegg for videre utforsking av teknologien.

Den offisielle åpningen av demonstrasjonsanlegget ved Somersby, nord for Sydney, ble foretatt av den føderale minister for resusrser og energi, Hon Martin Ferguson (t. v.). Dr. Len Humphrey, styreleder for Licella, og Deborah O’Neill, HR-sjef, er viktige medspillere i samarbeidet.
Den offisielle åpningen av demonstrasjonsanlegget ved Somersby, nord for Sydney, ble foretatt av den føderale minister for resusrser og energi, Hon Martin Ferguson (t. v.). Dr. Len Humphrey, styreleder for Licella, og Deborah O’Neill, HR-sjef, er viktige medspillere i samarbeidet.

Ifølge meldingen, som er publisert på Norske Skogs nettsted, håper man at dette samarbeidet skal føre til bygging av et storskala andregenerasjons bio-råoljeanlegg i enten Australia eller New Zealand. Det er også planlagt global ekspansjon. Virgin Australia (et ledende australsk flyselskap) har signert en intensjonsavtale (MOU) om å samarbeide med Licella for å utvikle potensialet for den nye prosessen for å skape et alternativ bærekraftig kilde for flydrivstoff.


Dersom det blir bygget, vil det første anlegget i kommersiell skala kunne produsere opptil 500.000 fat med bio-råolje i året. Denne er velegnet for å kunne raffineres til andregenerasjons biodrivstoff, som bensin, diesel og flydrivstoff. Det er beregnet at CO2-utslippet fra bio-råolje vil være 60 prosent under utslippet fra fossile drivstoff. Norske Skogs bidrag er i hovedsak som råstoffleverandør og selskapet har dessuten skaffet tomt for demonstrasjonsanlegget.


Konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog sier at han er svært fornøyd med å være partner i demonstrasjonsanlegget, og uttaler at «dette er en flott mulighet og at det gjør godt å oppleve så tett samarbeide mellom forskjellige deler av industrien og myndighetene. De neste 12 måneder vil fortelle oss mer om dette er gjennomførbart og om de kommersielle muligheter».


Les pressemeldingen her og mer om Licella’s Fibre Fuels her.


 
NoAd