Økt volum men svakere resultat for Borregaard

(2013.04.30) Borregaard fikk et resultat før skatt på 97 millioner kroner 1. kvartal 2013, mot 113 millioner kroner i 1. kvartal 2012. Selskapets driftsinntekter var 972 millioner kroner i 1. kvartal mot 981 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Driftsresultatet (EBITA) ble 111 millioner kroner sammenlignet med 127 millioner kroner i 1. kvartal 2012, men er samtidig en klar forbedring fra forrige kvartal.

Høyere volum og lavere kostnader bidro til fortsatt godt resultat for Borregaard 1. kvartal. (Foto: Borregaard).
Høyere volum og lavere kostnader bidro til fortsatt godt resultat for Borregaard 1. kvartal. (Foto: Borregaard).

Både «Performance Chemicals» (Ligninprodukter og handelsvirksomhet) og «Specialty Cellulose» (Spesialcellulose og bioetanol) forbedret sine resultater i 1. kvartal sammenlignet med 2012. Det noe lavere resultatet for konsernet skyldes i hovedsak en nedgang innen «Other Businesses» (Vanillin, Finkjemi og basiskjemikalier). Totalt sett er markedsforholdene fortsatt gunstige, med unntak av en utfordrende markedssituasjon for vanillin. Reduserte tømmerkostnader og høy produksjon ved anlegget i Sarpsborg bidro positivt.


EBITA innen «Performance Chemicals» økte, mens en åtte prosent volumnedgang ble mer en kompensert av bedre produktmiks og høyere salgspriser. Fremgangen innen «Specialty Cellulose» skyldtes høyere volum og lavere kostnader. EBITA innen «Other Businesses» hadde en nedgang som følge av et ujevnt leveringsmønster innen Finkjemi, samt prispress innen Ingredienser. Den negative effekten av en sterkere norsk krone ble kompensert av gevinster fra valutasikring.


Borregaards resultat før skatt utgjorde 97 millioner kroner, mot 113 millioner kroner i 1. kvartal 2012. Netto resultat per aksje var 0,65 kroner, mot 0,79 kroner i 1.kvartal 2012.


– Stor produktmiksforbedring innen ligninprodukter, i tillegg til høyere volum og lavere kostnader innen spesialcellulose, har bidratt til et tilfredsstillende kvartalsresultat, sier administrerende direktør Per A. Sørlie i børsmeldingen fra selskapet.


 
NoAd