RemaSawco overtar RemaControl Norge AS

RemaSawco AB, som inngår i Image Systems AB i Sverige, har overtatt samtlige aksjer i RemaControl Norge AS. Hensikten med overtagelsen er ytterligere å forsterke posisjonen på det nordeuropeiske markedet. Helge Timland kommer fortsatt til å ha ansvaret for virksomheten i Norge, fremgår det av pressemeldingen fra RemaSawco.

Helge Timland selger aksjene i RemaControl Norge AS til RemaSawco AB, men fortsetter som leder for RemaSawcos virksomhet i Norge.
Helge Timland selger aksjene i RemaControl Norge AS til RemaSawco AB, men fortsetter som leder for RemaSawcos virksomhet i Norge.

Styrkingen av RemaSawcos posisjon startet i høst ved at Sawco AB og Rema AB gikk sammen og deretter etablert RemaSawco Oy i Finland samt startet opp et omfattende joint venture på det russiske markedet ved å etablere en virksomhet i St. Petersburg.


– Vi har merket en stor interesse for våre nye produkter og konsept, ikke minst med tidligere publiserte avtale om salg av vår nye BoardScanner, sier Per Lindell, forretningsområdesjef for RemaSawco. – I og med overtagelsen kommer vi dessuten til å forsterke vårt nærvær på det viktige norske markedet, der RemaControl AS har en sterk posisjon med omfattende installasjoner. Med overtagelsen tar vi også ytterligere et skritt mot å bli en markedsledende leverandør av nye og spennende teknologi for den nye treindustrien.


– For RemaControl AS skaper overtagelsen en mulighet for ytterligere ekspansjon på det norske markedet, samt gir oss tilgang til hele den nye produktfamilien som RemaSawco nå løpende lanserer, sier Helge Timland, eier av RemaControl AS. Han kommer fortsatt til å ha ansvaret for virksomheten i Norge og vil inngå i ledelsen for forretningsområdet.


Selskapet kommer til å forandre navn til RemaSawco AS og integreres i forretningsområdet RemaSawco med virkning fra 1. mai 2013. Overtagelsen forventes å bidra positivt til så vel resultat som kontantstrøm i inneværende år.


 
NoAd