Stadig svakere for Norske Skog

Norske Skog hadde et brutto driftsresultat (EBITDA) i første kvartal 2013 på 174 millioner kroner, ned fra 385 millioner kroner i første kvartal 2012. Resultatet før skatt for kvartalet ble et underskudd på 505 Mkr, mot et underskudd på 470 Mkr 1. kvartal 2012. Det svake kvartalet har ført til en sterk nedgang på børsen for konsernet.

Nytt skuffende resultat fra Ombudstvedt.
Nytt skuffende resultat fra Ombudstvedt.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var -106 millioner kroner i første kvartal og var betydelig svakere enn første kvartal 2012. Nedgangen skyldtes i hovedsak svekkede driftsmarginer, restrukturering i Australasia og sesongmessig økt arbeidskapital. Finansposter er belastet kvartalsregnskapet med 333 Mkr, mot en positiv post på 104 Mkr 1. kvartal 2012.


Lavere salgspriser

Lavere marginer i kvartalet skyldtes lavere salgspriser og sesongmessige variasjoner i etterspørselen, fremgår det av resultatmeldingen. Norske Skog møter dette med å stenge eller konvertere papirmaskiner. Det forventes økte priser i løpet av andre halvår som følge av betydelige kunngjorte nedstengninger av kapasitet.


Norske Skog fortsetter å kutte kostnader og bedre produktiviteten. Det investeres også for å gjøre enkelte maskiner mer lønnsomme. I Norge arbeides det målrettet med å bedre rammevilkårene.


Økt gjeldsbelastning

Netto rentebærende gjeld økte med 461 millioner kroner i kvartalet og skyldtes negativ valutautvikling og kontantstrøm. Nivået på de faste kostnadene var 800 millioner kroner i første kvartal, ned fra 1 026 millioner kroner i første kvartal 2012.


– Lavere priser og svak etterspørsel svekket resultatet, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog. – Varige kapasitetskutt på mer enn en million tonn har blitt annonsert i Europa i år. Dette utgjør en betydelig del av den europeiske produksjonskapasiteten og vil gi en bedre markedsbalanse og høyere priser. Vi fortsetter arbeidet med å forbedre produktiviteten og redusere kostnadene for å bedre marginene.


Reduserte kostnader

– Nivået på de variable kostnadene, hovedsakelig fiber og energi, var stabile fra forrige kvartal og lavere sammenlignet med samme periode i 2012. Vi er tilfredse med at årsnivået på de faste kostnadene er kuttet med over 800 millioner kroner på 12 måneder, sier Sven Ombudstvedt.


Produksjonsstans ved Skogn

I kvartalet går selskapet investeringsprosesser etter planen. Vi investerer 84 millioner australske dollar (480 millioner kroner) for å konvertere en maskin på Boyer (Australia) fra avispapir til katalogpapir, og vi investerer 220 millioner kroner ved Saugbrugs for å redusere energiforbruk og faste kostnader, sier Ombudstvedt.


Norske Skog har annonsert en midlertidig stans av produksjonen ved Skogn i Norge. I tillegg blir det en mindre reduksjon av gjenværende produksjonen ved Tasman i New Zealand. Den andre maskinen ved fabrikken ble permanent stengt den 9. januar 2013.


Fortsatt utfordrende i 2013

Norske Skog forventer at driftsituasjonen vil forbli utfordrende gjennom første halvår av 2013, med svak etterspørsel i både Europa og Australasia. Året vil være preget av relativt stabile kostnader. Betydelige kapasitetsstenginger i bransjen vil påvirke salgsprisene positivt i andre halvår.


 
NoAd