Moelven Eidsvoll AS legger ned produksjon i Brumunddal

Moelven Eidsvoll AS foretar strukturelle endringer i driftskonseptet og legger ned all produksjon i Brumunddal. Dette vil innebære en bemanningsreduksjon på 10-15 ansatte.


Strukturendringer i bransjen har medført sterk priskonkurranse og behov for å tilpasse selskapets driftsmodell til nye forutsetninger og som bidrar til fremtidig lønnsomhet.


Direktør Bjørnar Berge i Moelven Eidsvoll AS sier at det er med bakgrunn i dette at selskapets styre har behandlet ulike muligheter, og besluttet at høvelproduksjon skal samlokaliseres på Eidsvoll.


– I praksis vil det bety at produksjonen til Moelven Eidsvoll AS i Brumunddal avvikles, mens lokalene skal benyttes som lager. Vi har startet dialog og samarbeid med de tillitsvalgte for å gjennomføre prosessen, sier Berge.


Moelven Eidsvoll AS har i dag høvelproduksjon både på Eidsvoll og i Brumunddal, mens overflatebehandling og lagerfunksjon er på Eidsvoll. Totalt arbeider 9 personer ved høvellinja i Brumunddal og 38 personer på Eidsvoll.


 
NoAd