Fortsatt utfordrende for Södra

Södra-konsernet fikk i 1. kvartal 2013 et underskudd etter finansnetto på SEK 73 M, mot SEK 2 M tilsvarende periode 2012. Driftsresultatet ble på SEK -84 M, mot SEK -41 M 1. kvartal 2012. Markedene for Södras produkter preges av den rådende lavkonjunkturen og den sterke svenske kronen, heter det i resultatmeldingen fra Södra.

I litt over ett år har man produsert tekstilmasse ved Södra Cell Mörrum. Produksjonen er basert på løvved og har innebåret et nytt marked for Södra Cell. (Foto: Södra)
I litt over ett år har man produsert tekstilmasse ved Södra Cell Mörrum. Produksjonen er basert på løvved og har innebåret et nytt marked for Södra Cell. (Foto: Södra)

De effektivitets- og sparetiltak som er gjennomført i løpet av høsten 2012, har medført lavere kostnader. Omsetningen ble redusert med nær SEK 400 M sammenlignet med første kvartal 2012. Dette forklares delvis ved at produksjonen ved Södra Cell Folla ble stoppet.


– Innledningen på året har vært bra, sett fra et produksjonssynspunkt, men budt på fortsatte utfordringer i form av konjunktur og valutakurser, sier konstituert konsernsjef Gunilla Saltin.


Massemarkedet i Europa er relativt velbalansert, på tross av lavkonjunkturen i Europa. Prisene er økt i løpet av kvartalet, for både løvvedsmasse og barvedsmasse. Den seneste økningen ble gjennomført fra 1. mars, da Södra økte prisen på blekt barvedsulfatmasse til USD 860/tonn og på blekt løvvesmasse til USD 820/tonn. Både produksjonen og leveransene av masse økte i kvartalet, sammenlignet med tilsvarende periode i 2012.


Markedet for skurlast er fortsatt svakt. Positive signaler kommer fra USA, Japan og Kina, der svensk tre i dagens situasjon har små markedandeler. Etterspørselen fra hovedmarkedene i Europa er svak. Produksjonen i Europa er likevel tilpasset til den lave etterspørselen, noe som har gjort at overutbudet er unngått. Høye råstoffpriser i kombinasjon med en sterk krone og det svake markedet påvirker lønnsomheten negativt.


– Vi forventer oss noe høyere priser for skurlast i løpet av året, sier Gunilla Saltin. – Med de rådende råstoffpriser og valutakurser kommer 2013 likevel til å bli et tøft år for sydsvenske sagbruk, fastslår hun.


Södra produserte 359.000 m3 skurlast i første kvartal 2013, mot 356.000 m3 tilsvarende periode i fjor. Arbeidet med å øke produksjonen i det nye sagbruket i Värö fortsetter, og i høst kommer produksjonen til å gå over til tre skift.


Les hele resultatrapporten fra Södra her.


 
NoAd