Borregaards BALI-anlegg innviet

(2013.04.16) Borregaard har utviklet ny teknologi for produksjon av grønne kjemikalier og sukker basert på biomasse fra trevirke, landbruks- og skogsavfall. I dag foretok finansminister Sigbjørn Johnsen den offisielle innvielsen av demonstrasjonsanlegget ved Borregaards fabrikkanlegg i Sarpsborg.


 

Finansminister Sigbjørn Johnsen klippet snoren inn til demo-anlegget og markerte dermed anlegget for innviet.
Finansminister Sigbjørn Johnsen klippet snoren inn til demo-anlegget og markerte dermed anlegget for innviet.
Finansministeren ble vist rundt i det nye demo-anlegget av administrerende direktør Per A. Sørlie. Her er Johnsen (f. v.) i samtale med direktør Toril Mølmen fra Innovasjon Norge, som har gitt betydelig støtte til anlegget, Per Sørlie og forskningsdirektør Gudbrand Rødsrud.
Finansministeren ble vist rundt i det nye demo-anlegget av administrerende direktør Per A. Sørlie. Her er Johnsen (f. v.) i samtale med direktør Toril Mølmen fra Innovasjon Norge, som har gitt betydelig støtte til anlegget, Per Sørlie og forskningsdirektør Gudbrand Rødsrud.

– Det er utrolig viktig for Finansministeren at næringslivet får frem nye produkter som stimulerer til omstilling, fremholdt Sigbjørn Johnsen da han nylig foretok innvielsen av det nye demonstrasjonsanlegget for bioraffineriteknologi hos Borregaard. Han påpekte også at det er viktig med bærekraftighet og klimavennlige produkter. – Når dere får til dette, blir det en evighetsmaskin basert på sollyset, fastslo Sigbjørn Johnsen.


Han minnet ellers om at norsk treforedling er inne i en vanskelig situasjon, men påpekte at det finnes muligheter, slik Borregaard har vist. – Jeg vil berømme dere for utholdenhet, dette er en historisk begivenhet, fastslo statsråden, som avsluttet med å lese første vers fra diktet «Tømmer» av Rolf Jacobsen.


Egenutviklet teknologi

Demonstrasjonsanlegget, som kalles Biorefinery Demo, startet innkjøring sommeren 2012 og ordinær drift i 1. kvartal 2013. Anlegget baserer seg på Borregaards egenutviklede BALI-teknologi og er en videreføring av dagens bioraffinerikonsept. Målet er kostnadseffektiv og bærekraftig produksjon av lignin og bioetanol fra nye råvarer.


BALI-teknologien (Borregaard Advanced Lignin) går ut på å omdanne cellulosefibrene i biomasse til sukker som kan benyttes til produksjon av 2. generasjons bioetanol, mens andre komponenter i biomassen (lignin) blir til avanserte biokjemikalier. Produktene kan erstatte oljebaserte alternativer, og råstoffet kan ikke benyttes i matvareproduksjon.


1.000 ganger oppskalering

BALI-teknologien består av flere prosesstrinn og har gitt gode resultater i laboratorieskala. I demonstrasjonsanlegget oppskaleres prosessene 1.000 ganger for å teste og videreutvikle teknologien fram til fullskalaproduksjon. Så langt har anlegget prosessert over 100 tonn biomasse.


– Lykkes vi med dette prosjektet, vil vi kunne etablere fullskalaproduksjon av biokjemikalier med svært godt klimaregnskap, sier administrerende direktør Per A. Sørlie i Borregaard. – Biorefinery Demo er et godt eksempel på hvordan ny teknologi både kan bidra til miljøløsninger og være kommersielt interessant.


Byggingen av selve demonstrasjonsanlegget har kostet i underkant av 140 millioner kroner, hvorav 58 millioner kroner er investeringsstøtte fra Innovasjon Norges Miljøteknologiordning. Innovasjonsprosjektet BALI har også høstet 19 millioner kroner i støtte fra Norges forskningsråd, samt 35 millioner kroner fra EUs syvende rammeprogram for forskning og utvikling.


Borregaard er et av verdens mest avanserte bioraffineri. I dag utnyttes alle bestanddelene i tømmer til fremstilling av avanserte biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte alternativer. Borregaards spesialcellulose anvendes blant annet i filtre, lim og plaststoffer. Treets bindemiddel, lignin, er råstoff til en rekke produkter som blant annet benyttes i betongtilsetning, bilbatterier og fôrprodukter. Fra sukkerstrukturer i tømmeret lages bioetanol som går til blant annet biodrivstoff. Borregaard er dessuten eneste aktør i verden som lager vaniljesmak, vanillin, fra tømmer.


Borregaards største anlegg er i Sarpsborg, men virksomheten har en rekke fabrikker og salgskontorer i Europa, Asia, Amerika og Afrika. Borregaard har totalt ca. 1.050 ansatte i 17 land.

 


 
NoAd