Talloljeproduksjon i gang på Tofte

(2013.04.15) Talloljekokeriet er første trinn i Södra Cell Toftes mål om fossilfri drift og er bygget for å produsere bio-olje som årlig skal erstatte 6.000 tonn fossil fyringsolje som reduserer CO2-utslippet med nesten 20.000 tonn. Dette utgjør en tredjedel av oljeforbruket ved fabrikken, fremgår det av en pressemelding.

Bio-olje fra Södra Cell Toftes nye talloljekokeri kan erstatte 5.000 tonn mineralolje. (Foto: Södra Cell Tofte)
Bio-olje fra Södra Cell Toftes nye talloljekokeri kan erstatte 5.000 tonn mineralolje. (Foto: Södra Cell Tofte)

Studier og prosjektering av anlegget har pågått siden 2010 og anlegget ble startet 10. april 2013. Anlegget har kostet i overkant av 30 Mkr og vil bedre lønnsomheten på fabrikken.


Tallolje er et biprodukt som lages fra harpiks- og fettsyrer i treet som skilles ut i produksjonen av cellulose. Talloljen kan blant annet brukes til produksjon av biodiesel, kosmetikk, maling, lakk, lim, borevæsker og gummi, i tillegg til at den kan brukes som energikilde i forbrenningsprosesser.


Ikke noe nytt

Normalt kan det utvinnes 20 kg tallolje pr. tonn produsert masse. Frem til nå har man skilt ut såpe fra svartluten og forbrent den i sodahuset, men skal med talloljekokeriet foredle den til tallolje, som kan erstatte 5.000 tonn mineralolje i mesaovnen. Produksjonen vil tilsvare en tankbil pr. dag. I tillegg skal det brukes bark. Økt barkmengde etter overgang til 100 prosent langfibret virke gjør at man kan erstatte de resterende 11.000 tonn mineralolje med barkbrensel.


Talloljeproduksjon er ikke noe nytt for Tofte. Fabrikken ble opprinnelig bygget med talloljekokeri, men dette ble ulønnsomt da man begynte å bruke en høy andel eucalyptus. Anlegget ble stoppet og delvis demontert i 2005.


 
NoAd