Fremtiden vil trenge det grønne gullet

– Mens flaggene vaier på arbeidernes internasjonale kampdag, 1. mai, vil den siste cellulosefiber og fagarbeider forlate fabrikken, som har blitt kalt grunnmuren i norsk skognæring, skriver leder for fagforeningen Tekna Tofte, Rune Holmstad, i en kronikk på nrk.no. Dette vil bli konsekvensen dersom ingen kjøper kommer med et bud på fabrikken som eieren, Södra Cell, kan godta.

Bortfall av Tofte som foredler av industriflis og tømmer vil ramme både skogbruket og trelastnæringen i Norge. (Arkivfoto: Skogindustri)
Bortfall av Tofte som foredler av industriflis og tømmer vil ramme både skogbruket og trelastnæringen i Norge. (Arkivfoto: Skogindustri)

– Den politiske viljen til å finne en løsning bør ha et perspektiv langt utover det å bevare arbeidsplasser på Tofte og i den tilknyttete skognæringen, selv om kanskje så mye som 6.000 arbeidsplasser står på spill, fortsetter Holmstad. Han mener at fabrikken på Tofte kan gi den nødvendige verdiskapningen med en ny eier som prioriterer fabrikken, og har vilje og evne til å sette penger i den eksisterende investeringsporteføljen som kan gi god avkastning.


Rune Holmstad, som er driftsingeniør på Tofte, begrunner sin mening med at i den forventede globale megatrenden mot en bioøkonomi, vil det store skogarealet i Norge bli en enda mer verdifull ressurs. Produkter fra trær vil i fremtidssamfunnet være viktige fordi de ikke legger beslag på verdifullt landbruksareal og er basert på grønt karbon. Det siste betyr i praksis at varene i enden av sitt kretsløp kun vil frigjøre samme CO2-mengden som ville blitt frigitt om trærne råtnet ute i skogen. Samtidig vil aktivt skogbruk gi en høy tilvekst med tilhørende positive CO2-opptak i forhold til en skog som råtner på rot. – Skogplanting er således like viktig i Norge som i Brasil, fremholder Holmstad.


Les hele kronikken til Holmstad her.


 
NoAd