Moelven Profil AS med ny produksjonslinjepå Kirkenær

Etter Moelvens overtakelse av H-Profils fabrikker høsten 2011, er det blitt investert 50 millioner kroner og bedriften er nå modernisert og samlet under ett tak på Kirkenær.

Moelven Profil produserer laminerte emner av furu og gran, basert på kundenes spesifikasjoner. Fra venstre: salgssjef Geir Østerud og direktør Erlend Mogen. Foto: Ricardo Foto AS
Moelven Profil produserer laminerte emner av furu og gran, basert på kundenes spesifikasjoner. Fra venstre: salgssjef Geir Østerud og direktør Erlend Mogen. Foto: Ricardo Foto AS

Utviklingen og samlokaliseringen av Moelven Profil AS er et ledd i konsernets strategiske satsning i retning av økt foredlingsgrad inn mot nye og eksisterende industrikunder.


Tilpasser mannskapet

Moderniseringsprosessen innebærer en reduksjon av bemanningen i størrelsesorden 5–10 årsverk. Det er innledet forhandlinger med de tillitsvalgte, og de ansatte har blitt informert om reduksjonen. Prosessen forventes å være klar i månedsskiftet april/mai.


– Vi beklager sterkt overfor de som mister jobbene sine som følge av investeringer og moderniseringer av bedriften. Men investeringene har vært nødvendige for å overleve, og vi er nå rustet til å ta posisjoner som en av de ledende og mest framtidsrettede leverandørene av kvalitetsemner til vindusindustrien. Dermed sikrer vi framtidige arbeidsplasser på Kirkenær, sier direktør Erlend Mogen i Moelven Profil AS.


De ansatte ved bedriften har siden oppkjøpet vært kjent med at virksomheten skulle samlokaliseres og moderniseres, og at denne prosessen ville påvirke bemanningssituasjonen.


Ny produksjonslinje

Etter påske ble ny produksjonslinje med ny teknologi tatt i bruk på Kirkenær, og produksjonen på Grinder stengt ned.


– Moelven Profil har en viktig rolle som spesialist på laminerte emner med høy kvalitet mot vindusindustrien. Med den nye teknologien kan vi levere framtidsrettede produkter med egenskaper som våre kunder etterspør med et riktig kostnadsnivå, sier Mogen.


Innovative produkter

Utviklingen innenfor vindussektoren har i løpet av få år dreid mot ferdig overflatebehandlede emner fra fabrikk. Den nye produksjonsteknologien er tilpasset dette, og Moelven Profil kan nå tilby blant annet såkalt kontinuerlig fingerskjøt og kjerneved av furu.


Høy foredlingsgrad

Lars Storslett, ansvarlig for industrikomponenter i Moelven Timber og styreleder i Moelven Profil AS, er svært fornøyd med prosessen ved Moelven Profil AS.


– Vi har fått en topp moderne bedrift som produserer laminerte emner av furu og gran, basert på kundenes spesifikasjoner. Vi har gått langt i foredlingsgraden, og tilbyr nye produktegenskaper som legger til rette for mer effektiv verdikjede og mer kostnadseffektiv produksjon hos våre kunder, sier Storslett.


 
NoAd