Norges Bank (Oljefondet) på nytt over fem prosent i UPM

UPM-Kymmene har mottatt en melding om at Norges Banks aksjepost i UPM igjen er økt over grensen for meldeplikt på fem prosent.
Konsernsjef Jussi Pesonen må registrere at oljefondet til Norges Bank har solgt seg ned i UPM-Kymmene.
Konsernsjef Jussi Pesonen må registrere at oljefondet til Norges Bank har solgt seg ned i UPM-Kymmene.

Ifølge meldingen er Norges Banks aksjepost i UPM igjen økt til 28.497.564 aksjer, tilsvarende 5,40 % av UPMs registrerte aksjer og stemmeretter den 12. april 2013.
 
NoAd