Sp-delegasjon orientert om Tofte

(2013.04.03) – Tofte-saken har fullt lys på seg i regjeringen, sa landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum på møtet på Tofte, da han sammen med statssekretær Harald Oskar Buttedahl og stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) møtte ledelsen og ansatte ved den nedleggingstruede fabrikken Södra Cell Tofte, samt ordfører Monica Vee Bratlie i Hurum kommune. Dette fremgår av en pressemelding fra Hurum kommune.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum og ordfører Monica Vee Bratlie i Hurum fikk en god orientering om produksjonsprosessen da de var på omvisning på Tofte rett etter påske. (Foto: Asgeir Knudsen/Hurum kommune)
Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum og ordfører Monica Vee Bratlie i Hurum fikk en god orientering om produksjonsprosessen da de var på omvisning på Tofte rett etter påske. (Foto: Asgeir Knudsen/Hurum kommune)

– Statsministeren er fullt orientert om situasjonen, og vi vil ikke gi oss før alle muligheter er prøvd ut, fortsatte statsråden videre på spørsmål fra de tillitsvalgte om hvor godt opplyst regjeringen var om situasjonen på Södra Cell Tofte.


Krever nyutvikling

– Jeg har tro på fabrikken og fremtiden, om vi nå bruker denne muligheten til å skape ny utvikling, slik at fabrikken kan nå nye markeder for produktene som produseres her, sa ordfører Monica Vee Bratlie på møtet. Hun understreket utviklingsmulighetene som ligger i treforedling, men sa samtidig at omstilling også må til om fabrikken skal ha livets rett.


Statsråd Vedum sa videre at for ham var det viktig å møte de ansatte og ved selvsyn se fabrikken og produksjonsprosessen, samt høre om hvilke rammevilkår som må utvikles for fortsatt drift på Tofte.


Han kunne ikke gi noen løfter fra regjeringen, annet enn at de ville komme tilbake til det senere.


Statsråden fikk mange spørsmål om tidsaspektet og han sa han skjønte det hastet, men kunne ikke love noe over bordet.


 
NoAd