Nyttige innspill fra skognæringen til politikerne

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum møtte sammen med nærings- og handelsminister Trond Giske representanter for hele tømmer- og trebransjen. – Et nyttig møte som understreker hvor krevende situasjonen er for norsk skogbruk og trebrukende industri, sier Vedum. 

Alvorlige politikere som neppe kan hjelpe skognæringen på kort sikt. Fra venstre sitter statssekretær i Samferdselsdepartementet Geir Pollestad, landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum og nærings- og handelsminister Trond Giske. (Foto: LMD)
Alvorlige politikere som neppe kan hjelpe skognæringen på kort sikt. Fra venstre sitter statssekretær i Samferdselsdepartementet Geir Pollestad, landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum og nærings- og handelsminister Trond Giske. (Foto: LMD)

– Norge har rikelig med fornybart industriråstoff av høy kvalitet i skogen. Jeg er overbevist om at dette er en næring med en sterk framtid. Det er viktig å finne ut hva som må til for å sikre bransjen gode rammebetingelser, sier Vedum.


Både representanter for skogeiere, trelastindustrien, treforedling, arbeidstakere og arbeidsgivere var til stede da de to statsrådene samlet inntrykk og innspill om hva som må til for å ha en lønnsom skognæring også fremover. Også statssekretær Geir Pollestad fra Samferdselsdepartementet deltok i møtet.


Selv om utgangspunktet for møtet var situasjonen for bransjen generelt, ble det svært aktuelt på en dag der Södra Cell kunngjorde at de ønsker å legge ned cellulosefabrikken på Tofte og Norske Skog har informerte om at de stenger ned en av papirmaskinene på Skogn i Levanger fra sommeren og inntil videre.


– Vi fikk nyttige og konkrete innspill som vi tar med oss i den videre diskusjonen, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.


 
NoAd