Alvorlig situasjon for de ansatte og Hurum kommune

Hurum kommune beklager at Södra nå ønsker å legge ned fabrikken på Tofte med 300 ansatte. – Vi føler med alle de menneskene som nå blir berørte, og vi vil gjøre alt som står i vår makt for å hjelpe dem som har behov for det i tiden fremover, ordfører Monica Vee Bratlie. – Vi har hatt tett og god kontakt med Buskerud fylkeskommune under hele salgsprosessen, og vet at Södra nå må forholde seg til den norske omstillingsloven som gir en frist på 30 dager for å ettergå hele salgsbeslutningen.

En konsentrert ordfører blir intervjuet utenfor fabrikken. (Foto: Hurum kommune).
En konsentrert ordfører blir intervjuet utenfor fabrikken. (Foto: Hurum kommune).

– Dette var en tung beskjed å få, sier ordfører Monica Vee Bratlie. – Jeg føler virkelig med dem som blir berørte av dette. Det er ikke bare de som er ansatt på fabrikken dette får følger for, men hele Hurumsamfunnet. Vi har prøvd alle de kanaler som finnes for å komme frem til en løsning som gjør at færrest mulig blir berørte, men må nå innse at vi må forholde oss til den harde virkeligheten.


– Vi har likevel ikke helt gitt opp håpet og mange har ringt og uttrykt støtte til Hurum i de siste dagene, fortsetter ordføreren, – men vi innser at det nå ser mørkt ut for videre drift. Vi har både mentalt og praktisk vært forberedt på at dette kunne skje. Siden vi fikk melding om salget for en måned siden, har vi jobbet hardt for å finne ut hvilke alternativer vi har foran oss.


 
NoAd