Tofte-stopp meget alvorlig for skognæringen

At Södra har bestemt seg for å nedlegge fabrikken på Tofte, kom som et sjokk på de ansatte. For skognæringen er det ikke stort bedre, fremgår det av en pressemelding fra Norges Skogeierforbund. – Avsetningskanalen for en femtedel av tømmeret som blir hogd i Norge, blir stengt. Dette berører også tusenvis av arbeidsplasser, sier styreleder Olav A. Veum i Norges Skogeierforbund.

Skogeierleder Olav A. Veum ser for seg en dyster fremtid for norsk skogbruk og skognæring forøvrig etter at Tofte stopper. (Foto: Magasinet Skog).
Skogeierleder Olav A. Veum ser for seg en dyster fremtid for norsk skogbruk og skognæring forøvrig etter at Tofte stopper. (Foto: Magasinet Skog).

Tofte forbruker rundt 1,9 mill. kbm tømmer årlig, er den største avtageren av massevirke i Norge og en svært viktig industribedrift for skogbruket.


– Dette er en svært alvorlig dag for skognæringen. En nedleggelse vil ramme avsetningen hardt. Alternative avsetningsmuligheter er det få av, og de er ikke gode. En nedleggelse vil også få alvorlige ringvirkninger for resten av skognæringen, sier Veum.


Nå gjelder det å ta vare på og utvikle den hjemlige industrien som finnes igjen. Det er avgjørende at myndighetene legger til rette for rammevilkår som næringen kan leve med. Næringen selv vil jobbe hardt for å utvikle seg, heter det videre i pressemeldingen.


– Vi skal ikke prøve å berge industri som ikke har livets rett, men det er helt vesentlig at vi klarer å legge et fundament for en industriell kapasitet og kompetanse som framtidssamfunnet trenger, sier Veum.


 
NoAd