Markedsstopp for Skogn PM2

For å unngå unødvendig oppbygging av varelager, vil Norske Skog fra juni midlertidig stanse produksjonen på en papirmaskin (PM2) ved Norske Skog Skogn, opplyser konsernet i en børsmelding. PM2 har en årlig produksjonskapasitet på 150.000 tonn. Skogn har en årlig kapasitet på 550.000 tonn.

Amund Saxrud må stoppe en av Skogns tre papirmaskiner.
Amund Saxrud må stoppe en av Skogns tre papirmaskiner.

– Den midlertidige nedstengningen av kapasitet ved Skogn er nødvendig både for å skape en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter avispapir i Europa, og for å unngå ulønnsom drift på Skogn. Til tross for stor innsats med å redusere kostnader, er avgjørelsen dessverre uunngåelig også på grunn av den sterke norske kronen, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.


Den ene maskinen som fortsatt er i drift ved Norske Skog Tasman (New Zealand) vil redusere produksjonen og dermed fjerne 15.000 tonn fra markedet. Dette er en direkte konsekvens av prisutviklingen på energi i New Zealand.


Kunder vil motta leveranser fra andre fabrikker og papirmaskiner i Norske Skog. Alle eksisterende leveranseforpliktelser vil bli innfridd. 


 
NoAd