Norsk-svensk bioraffineriprosjekt

Et felles norsk-svensk prosjekt, Bioraffinaderi Mittskandinavien, som drives av Processum og PFI, er startet for å skape vekst i «Nordens Gröna Bälte», skriver Svensk Papperstidning. Felles FoU-prosjekt innen bioraffineriområdet er en viktig del av samarbeidet i prosjektet. De første prosjektene, som handler om biokomposittmaterialer og videreforedling av ligning, er nå i oppstartfasen.

Karin Øyaas fra PFI er en av prosjektlederne for Bioraffinaderi Mittskandinavien.
Karin Øyaas fra PFI er en av prosjektlederne for Bioraffinaderi Mittskandinavien.

– Det er første gangen vi har et organisert samarbeide innen bioraffineri med Norge og PFI, og det føles bra med tanke på den gedigne kompetanse som finnes i Trondhjem undt NTNU og PFI, sier Clas Engström, VD for Processum Biorefinery Initiative. Gjennom samarbeidet får næringslivet i Västernorrland, Jämtland samt fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ta del i den utviklingen som finnes i klyngene i Örnskiöldsviks- og Trondhjemsområdet.


– Det blir et viktig prosjekt for næringslivet i Midt-Skandinavia, sier Karin Øyaas, forskningssjef for papir og nye materialer ved PFI. Etablering av aktiviteter over grensen skal gi nytige koblinger mellom aktører i Trøndelag, Västernorrland og Jämtland. Øyaas er en av prosjektlederne for Bioraffinaderi Mittskandinavien.

(Svensk Papperstidning 2-2013)


 
NoAd