Gausdal Bruvoll fortsetter å levere gode resultater

(2013.02.28) 2012 ble nok et godt driftsår for Gausdal Bruvoll SA (GB). I et marked preget av prisnedgang og usikkerhet, kan adm. direktør Jørn Nørstelien presentere et resultat på 4,7 Mkr, noe som representerer et lyspunkt i forhold til de bransjeresultatene som så langt er offentliggjort.

Jørn Nørstelien leverte rekordresultat for Gausdal Bruvoll i 2011, og følger opp med et svært godt resultat for 2012.
Jørn Nørstelien leverte rekordresultat for Gausdal Bruvoll i 2011, og følger opp med et svært godt resultat for 2012.

GB fikk i 2012 et driftsresultat (EBITDA) på 18,8 millioner (22 mill i 2011). Dette skulle gitt et årsresultat før skatt på kr 6,2 millioner. Imidlertid så ble også GB skadelidende etter konkursen hos papirprodusenten Peterson Paper Moss AS. Dette medførte at man ble nødt til å bokføre et tap på knappe 1,5 millioner. – Ergerlig, men dette er et symptom på den harde virkeligheten i treforedlingsbransjen for tiden, sier Jørn Nørstelien. Endelig årsresultat før skatt i 2012 kom på 4,7 millioner kroner.


Trelastprisene gikk betydelig ned i 2012. "Det er symptomatisk at selv om vi produserte og solgte nær 6 % mer trelast enn året før, så sank de totale driftsinntektene med 1,5 % til 205 millioner kroner. – Dette sier vel det meste om de utfordringene bransjen står overfor, sier Nørstelien.. – De store aktørene i trelastbransjen har begynt å presentere sine resultater. Tallene hos flere forteller om til dels dramatiske underskudd. Vi fikk et pent overskudd. Allikevel er ikke resultatet godt nok, våre ambisjoner strekker seg lengre enn dette. Jeg tror at vi totalt sett skal si oss meget godt fornøyd med dette resultatet for 2012 – som var et svært turbulent år for bransjen.


Fortsetter satsningen på videreforedling

Siden 2007 har bedriften investert ca. 90 millioner  kroner i nye maskiner og ny produksjonsteknologi. Dette inkluderer blant annet ny overflatebehandlingsfabrikk for utvendig kledning, ny saglinje, ny trelasttørke og nytt fyranlegg. Den moderne overflatebehandlingsfabrikken er en vesentlig del av bedriftens videre satsning.


– For oss handler det om å få en større bit av verdikjeden, sier Nørstelien og legger til: – Med vår størrelse vil vi ha alvorlige problemer med å få til lønnsom drift dersom vi kun produserer standard trelast eller skurlast. Vår berettigelse handler om å kunne differensiere oss fra de store volumprodusentene og finne de nisjene vi kan bli best på! Dette gjelder både med hensyn til produktegenskaper og logistikkløsninger – vi må altså skape merverdi for både forhandleren og sluttkunden!


Nytt produkt til fuktig klima

I løpet av våren planlegger bedriften således å lansere et nytt produkt rundt utvendig kledning. Selv om Nørstelien ønsker å holde på informasjonen en stund til, letter han litt på sløret: – Klimaet ser ut til å bli fuktigere med mye regn, nedbør og «vær» i hele sommerhalvåret.  For å komme denne utviklingen i møte, har vi, sammen med vår malingsleverandør, utviklet et nytt kledningsprodukt som har utvidet beskyttelse mot råte, samtidig som kunden fritt kan velge farge etter NCS fargesystemet. Det eneste som gjenstår etter at kledningen er montert på veggen, er at kunden påfører det siste toppstrøket. Kunden sparer dermed utrolig mye arbeid og får et bedre produkt til en marginalt høyere pris. Vi har stor tro på dette, og ser med spenning frem til hvordan produktet blir mottatt i markedet.


 
NoAd