Peterson PM5 solgt til Egypt

VanTek Inc. har solgt den ene av papirmaskinene til Peterson Linerboard i Moss til en papirfabrikk i Egypt. VanTek er et amerikansk selskap som er spesialisert på omsetning av brukt utstyr fra treforedlingsbedrifter. Peterson Linerboard ble slått konkurs for et snaut år siden.

Peterson PM5 i Moss, som ble stoppet for et år siden, får nytt liv i Egypt. (Arkivfoto: Skogindustri)
Peterson PM5 i Moss, som ble stoppet for et år siden, får nytt liv i Egypt. (Arkivfoto: Skogindustri)

I en melding fra selskapet uttrykker VanTek tilfredshet over å kunne bekrefte salg av den 5 m bred kraftlinermaskinen. Den egyptiske kjøperen skal montere maskinen på nytt og starte opp produksjon ved sin fabrikk i Egypt.


Maskinen omtales i meldingen som komplett, godt vedlikeholdt og i svært god stand. Den betegnes som en Valmet Metso maskin, senest ombygget i 1999. Det gjøres nå forberedelser til demontering, pakking og utskipning av papirmaskinen. Dette skal være fullført i løpet av august 2013.


Mr. Gordon Cassic hos VanTek Inc., som er eksklusiv agent for salget av utstyret ved fabrikken i Moss, har hatt mange besøkende på fabrikken de seneste måneder. Flere av disse betegnes som seriøst interesserte i kjøp av det øvrige utstyr som blant annet omfatter den 4,5 m brede PM4, et OCC massegjenvinningslinje og en kontinuerlig Kamyr kokerlinje.


VanTek har betjent masse og papirindustrien siden 1984, og har utviklet seg til en verdensledende leverandør av brukt utstyr og komplette fabrikker. Selskapet er lokalisert i Vancouver og Washington, med representanter i Kina, India, Vietnam, Thailand og Indonesia.


 
NoAd