Tap for Södra i 2012

2013.02.20 Södra-konsernet fikk et tap etter finansnetto på SEK 919 millioner for 2012, mot en gevinst på SEK 883 millioner for 2011. Netto omsetning ble redusert med SEK 1.384 millioner til SEK 16.807 millioner. Styret fremholder en kraftig forverret konjunktursituasjon og en sterk svensk krone som noen av årsakene til det svake resultatet.

Konstituert konsernsjef Gunilla Saltin måtte presentere et svært dårlig resultat for 2012. (Foto: Thomas Carlen)
Konstituert konsernsjef Gunilla Saltin måtte presentere et svært dårlig resultat for 2012. (Foto: Thomas Carlen)

Driftsresultatet for 2012 ble negativt med SEK 929 millioner (SEK 883 millioner i 2011). I det bokførte resultatet inngår også poster av engangskarakter. Konsernet har iverksatt et spareprogram med ambisjoner om å redusere de faste kostnadene med 10 prosent. I dette programmet inngår at antall ansatte skal reduseres med 232 stillinger.


I november ble produksjonen ved Södra Cell Folla stoppet. Denne bedriften er nå solgt og driften planlegges tatt opp igjen før påske. Nylig har styret besluttet å avvikle Södras eierskap i Södra Cell Tofte.


Særlig svakt for Timber

Det er spesielt Södra Timber som bidrar til det svake resultatet, med et negativt driftsresultat på SEK 469 millioner. For Södra Cell var driftsunderskuddet SEK 283 millioner.


– Vi hade under årets inledning en relativt svag konjunktur och det fanns förhoppningar om att situationen successivt skulle förbättras. Det blev dock precis tvärtom, fremholder konstituert konsernsjef Gunilla Saltin i pressemeldingen fra konsernet. – Under fortsättningen av året kom vi allt mer att påverkas av den kraftiga lågkonjunkturen i Europa, som är vår huvudmarknad. Det mycket svaga marknadsläget har påverkat samtliga av våra affärsområden, sier konsernsjefen.


Les hele meldingen om Södra i 2012 her.

 


 
NoAd