FrP-bekymring for skogtilvekst

Representanten Per Roar Bredvold (FrP) konstaterer at for første gang på 100 år går tilveksten på norsk skog ned, blant annet på grunn av at lav avvirkning gir mye gammel skog som ikke vokser. Han har stilt Landbruks- og matministeren spørsmål om hvordan departementet kan bidra til større tømmereksport. Statsråden hevdet i sitt svar at man har gjort mye, blant annet gjennom Trebasert innovasjonsprogram og tiltakspakken for trefoedlingsindustrien.

Landbruks- og matministeren mener situasjone for norsk skogbruk og treforedling er utfordrende.
Landbruks- og matministeren mener situasjone for norsk skogbruk og treforedling er utfordrende.

Statsråd Trygve Slagsvold Vedul måtte likevel medgi at situasjonen for norsk skogbruk og treforedling er utfordrende. Han påpekte at skogbruket er starten på en verdikjede der skogindustrien i 2010 hadde en omsetning på 44 milliarder kroner, tilsvarende 5,8 prosent av omsetningen i norsk industri totalt. Han mente det er viktig at tilveksten opprettholdes og sa at regjeringen vil legge til rette for å styrke skogens bidrag til verdiskaping i hele landet og til å nå viktige energi-, klima- og miljømål. Ved økt etterspørsel etter trevirke vil regjeringen legge til rette for å øke hugsten i norske skoger for å bruke mer trevirke til byggematerialer og til energiformål.


Les hele svaret fra statsråden her.


 
NoAd