Ny tørrsortering til Värö

(2013.02.07) Södra Timber Värö skal investere i ny tørrsorteringslinje for sidebord. Dette gjøres for å møte behovet ved den planlagte produksjonsøkningen etter sommeren. Produksjonsstart for den nye linjen, som skal leveres av System Hall, er beregnet til juni.

Nyansatt vd i Södra Timber, Håkan Svensson, investerer i ny tørrsortering for sidebord på Värö-bruket.
Nyansatt vd i Södra Timber, Håkan Svensson, investerer i ny tørrsortering for sidebord på Värö-bruket.

– Vi ser en økt etterspørsel etter sidebord fra det svenske markedet og vi har en stadig etterspørsel etter skårne og høvlede sidebord fra våre øvrige strategiske markeder, sier Håkan Svensson, vd for Södra Timber. – Med denne investeringen står vi bedre rustet for fremtiden.


Økt produksjon i høst

Södra Timber Värö planlegger å innføre tre skift i september 2013, noe som innebærer en produksjon på 600.000 m3 skurlast. Sortering av sidebord er en flaskehals i dag, og for å klare de høye stykktall som kommer med produksjonsøkningen, kreves ytterligere kapasitet.


– Sammen med leverandøren, System Hall, har vi funnet en kostnadseffektiv løsning på håndteringen av sidebordene, fremholder Håkan Svensson. – Vi bygger en ny sorteringslinje og komplettere den med utstyr fra vårt nedlagte sagbruk i Åtvidaberg samt det gamle sagbruket i Värö. Vi investerer også i kanaltørker for tørking av sidebord. Med tørkene og den nye sorteringslinjen får vi en helhetsløsning som krever lav bemanning for en effektiv håndtering av sidebord.


 
NoAd