Nedgang, men fortsatt sterkt resultat for Borregaard

(2013.02.06) Borregaard ASA fikk et resultat på 415 Mkr for 2012, mot 455 Mkr i 2011. Driftsinntektene i 2012 endte på 3,941 milliarder kroner (3,854 milliarder kroner). Dette ga et driftsresultat på 542 millioner kroner (536 millioner kroner).

Borregaard satser sterkt på forskning og utvikling. Her presenterer forsker Marianne L. Rosenberg bruk av mikrofibrillær cellulose i næringsmidler.
Borregaard satser sterkt på forskning og utvikling. Her presenterer forsker Marianne L. Rosenberg bruk av mikrofibrillær cellulose i næringsmidler.

Driftsinntektene for konsernet i 4. kvartal 2012 var 925 Mkr, mot 941 Mkr i den tilsvarende perioden i 2011. Driftsresultatet ble 89 Mkr, mot 71 Mkr i 4. kvartal 2011.


Et sterkere resultat i 4. kvartal, sammenlignet med tilsvarende periode i 2011, skyldes i hovedsak en betydelig resultatforbedring innen «Performance Chemicals», fremgår det av pressemeldingen fra selskapet. De gode markedsforholdene fortsatte, til tross for at enkelte sluttmarkeder innen «Specialty Cellulose» gradvis er blitt noe svakere, særlig innen produkter til bygningsindustri og maling/trykkfarger. Reduserte tømmerkostnader bidro positivt, mens en sterkere norsk krone har hatt en negativ innvirkning på resultatet.


Betydelig gjeldsreduksjon

Volumøkning, bedret produktmiks, høyere salgspriser og reduserte driftskostnader førte til et vesentlig forbedret driftsresultat for «Performance Chemicals». «Specialty Cellulose» hadde et lavere resultat, på grunn av en midlertidig svekkelse av produktmiksen. Innen «Other Businesses» var det fremgang innen Ingredienser og Finkjemi. Netto finansposter utgjorde -9 millioner kroner (-23 millioner kroner) i 4. kvartal, ettersom netto rentebærende gjeld ble kraftig redusert sammenlignet med 2011.


– Borregaard har levert to sterke år på rad, sier administrerende direktør Per A. Sørlie. – Vi er fornøyde med det totale resultatnivået, forbedringer innen Performance Chemicals og at vi har vært i stand til å opprettholde priser for de høyspesialiserte cellulosekvalitetene.


«Normalisering» for spesialcellulose

For spesialcellulose ga 4. kvartal driftsinntekter på 374 Mkr, mot 399 Mkr tilsvarende periode 2011. Driftsresultatet på 48 Mkr var noe lavere enn i 2011, og mer normalt i forhold til rekordresultatene de foregående kvartal, heter det i rapporten fra Borregaard.


De lavere driftsinntekter og reduserte resultatnivå skyldes en svakere produktmiks. Andelen høyspesialiserte kvaliteter var lavere enn i 4. kvartal 2011 og de foregående kvartal i 2012. Bak denne utviklingen ligger økt konkurranse og mindre gunstige betingelser i store sluttmarkeder. Virkningen av svakere produktmiks ble delvis kompensert av lavere virkeskostnaderm, høyere salgsvolum og forbedret produksjonskvalitet og volum.


Restrukturering innen lignin

Borregaards ligninfabrikk i Brasil stoppet driften i april, på grunn av mangel på råstoff. Siden da har de lokale og regionale markeder blitt betjent fra andre av Borregaards ligninfabrikker.


I oktober besluttet den eksterne råstoffleverandøren å stoppe sin virksomhet. Borregaard måtte følgelig avvikle sin fabrikk og si opp de fleste av de ansatte.


I januar 2013 presenterte ligninråstoffleverandøren i Spania planer om å restrukturere sin drift i Nord-Spania med midlertidig redusert produksjon av spesialcellulose og dermed lavere produksjon av ligninråstoff.


Ytterligere spesialisering

Om fremtiden fremholdes det i rapporten fra Borregaard at selskapet har en betydelig eksponering for valutakurser. En sterkere norsk krone vil påvirke lønnsomheten negativt. Tømmerkostnadene forventes å fortsette en gunstig utvikling med reduserte priser i Norge.


Utviklingen for Borregaard på mellomlang og lang sikt vil bli påvirket av den generelle økonomiske utviklingen og forandringer i tilførsler og etterspørsel for særlig spesialcellulose. Her vil sykliske forandringer i byggeindustrien, annonsert økning i produksjonskapasitet og overførte effekter fra relaterte markeder som tekstilcellulose og bomull, ha betydning. Ytterligere spesialisering og produksjonseffektivitet vil fortsatt være de viktigste drivkrefter for Borregaards resultatforbedringer, fremgår det av kvartalsrapporten fra Borregaard ASA.


 
NoAd