Litt svakere for UPM i 2012

(2013.01.31) Finske UPM fikk et resultat før skatter og avskrivninger (EBITDA) på EUR 1.269 M i 2012, 12,2% av omsetningen. Tilsvarende tall for 2011 var 1.383 M og 13,7%. Netto gjeld ble redusert med EUR 582 M til EUR 3.010 M. Styret foreslår et utbytte pr. aksje på EUR 0,60, det samme som for 2011.

Konsernsjef Jussi Pesonen i UPM mener resultatet for 2012 er tilfredsstillende, de √łkonomiske omgivelser tatt i betraktning.
Konsernsjef Jussi Pesonen i UPM mener resultatet for 2012 er tilfredsstillende, de √łkonomiske omgivelser tatt i betraktning.

I en kommentar til årsresultatet sier konsernsjef Jussi Pesonen at UPMs finansielle posisjon fortsatt er stabil. – Fortjenesten fra vår virksomhet fortsatte på samme nivå som i 2011. EBITDA var litt lavere, mens kontantstrømmen fra driften forble sterk. Resultatet for fjerde kvartal var på linje med sammenlignbare perioder og kontantstrømmen var sterk. Tatt i betraktning de ustabile økonomiske omgivelser seneste år, er dette verdt å merke seg.


Konsernsjefen påpeker videre at vekstområdet energi hadde et fremragende resultat. I tillegg viste papir- og etikettmaterialer, i likhet med UPMs papirvirksomhet i Asia fortsatt godt resultat. For massevirksomheten førte likevel nedgangen i markedsprisene til en klar nedgang i driftsresultatet.


Totalt sett var likevel fortjenesten i Paper Business Group totalt sett svak, selv om man fortsatt hadde en sunn kontantstrøm. Innen papir klarte man å redusere kostnadene betydelig, samt oppnå forbedret kostnadsstruktur. Likevel underminerte reduserte markedspriser og lavere volum i Europa potensialet for resultatforbedring innen virksomheten.


Les pressemeldingen fra UPM her.


 
NoAd