Foreslå kandidater til årets trebyggeri 2012

Det er økende interesse for bruk av tre i store bygg og anlegg. Under Byggedagene 6. mars deler Treteknisk, Trefokus og tidsskriftet Byggeindustrien ut prisen «Årets trebyggeri 2012». Frist for å melde inn kandidater er 15. februar.

Vennesla bibliotek og kulturhus ble «Årets trebyggeri 2011» (Foto: Helen&Hard - Emile Ashley).
Vennesla bibliotek og kulturhus ble «Årets trebyggeri 2011» (Foto: Helen&Hard - Emile Ashley).

De siste årene har det vært realisert flere større byggeprosjekter med utstrakt bruk av tre. Dette skyldes blant annet økende kompetanse i bruk av tre, et økende miljøfokus og utvikling av nye konsepter og løsninger. For å markere den positive utviklingen og sette fokus på innovativ trearkitektur og spennende bruk av tre, vil Treteknisk og Trefokus sammen med Byggeindustrien, dele ut prisen «Årets trebyggeri 2012» under Byggedagene 6. mars. 


«Årets trebyggeri 2012» gjelder byggeri realisert/sluttført i løpet av 2012. Det nomineres tre byggerier. Av disse deles det ut en 1. premie og «hederlig omtale» til de to andre. 1. premie er en treskulptur til byggherren med diplom til arkitekt og rådgiver.


Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som f. eks. boliger, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster, broer etc. Her er noen kriterier for bedømning: 

  • Innovativ og/eller spennende trebruk 
  • Høy arkitektonisk kvalitet
  • Miljøfokus/passivhus/lavenergi standard
  • Arealeffektivt og økonomisk byggeri
  • Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører
  • Bidratt til leverandørutvikling 
  • Utdeling av prisen og arbeidet knyttet til dette skjer i et samarbeid mellom Treteknisk, TreFokus og Byggeindustrien/bygg.no.

Juryen består av representanter fra Byggeindustrien/bygg.no, Treteknisk, TreFokus, Arkitekt og Entreprenør.


Forslag sendes: Per.skogstad@treteknisk.no, tlf.: 951 00 348, med frist 15. februar.


 
NoAd