Nordmenn overtar Lessebo Bruk

(Oppdatert 2013.01.31) En gruppe på tre nordmenn skal overta Lessebo Bruk som gikk konkurs i midten av desember, fremgår det av en pressemelding fra Vida Paper AB. Terje Haglund i den norske gruppen sier at Lessebo Bruk produserer bra produkter som er respektert utenlands, og at virksomheten dermed har et stort potensial. Ifølge de seneste meldinger fra Vida Paper skjer overtagelsen 18. februar.


 

Lessebo Bruk produserer eksklusivt ubestørket grafisk papir.
Lessebo Bruk produserer eksklusivt ubestørket grafisk papir.
Terje Haglund er en av de tre nordmenn som har overtatt Lessebo Bruk.
Terje Haglund er en av de tre nordmenn som har overtatt Lessebo Bruk.

Overtagelsesdatoen var opprinnelig satt til 1. februar, men det har ikke vært mulig for kjøperne å få alle praktiske forhold på plass innen denne datoen, meldes det i smålandsposten (SMP.se). Det gjelder blant annet å registrere nytt aksjeselskap samt får tillatelse til å bruke det gamle firmanavnet Lessebo Bruk.


Gruppen består av Terje Haglund, Roar Paulsrud og Gunnar Hop. De to førstnevnte er de største eiere i Hellevad AS, som eier 100 prosent av Vafoss AS, Hellefoss AS og Larvik Cell AS, samt 38 prosent av Peterson AS. Hellevad solgte seg kraftig ned i Peterson sist vår, og kort tid etter ble datterselskapet Peterson Linerboard slått konkurs. Peterson ble overtatt i 2006.


– Vi ser potensialet i bedriften og ser på investeringen som langsiktig fra vår side, sier Terje Haglund i pressemeldingen.


Han fremholder videre at gruppen kommer til å drive bedriften på samme måte som tidligere. Tanken er at det ikke skal skje store forandringer for de ansatte, i hvert fall ikke den første tiden. Det pågår likevel diskusjoner om å effektivisere virksomheten.


– Vi vil gjennomgå virksomheten for å se om det går an å redusere litt, men hoveddelen av de ansatte kommer til å bli, sier Haglund.


Tradisjonsrik virksomhet

Lessebo Bruk ble overtatt av Vida Paper i 2006, og har produsert ubestrøket finpapir siden 1693. Frem til konkursen i desember produserte fabrikken høykvalitets ubestrøket finpapir og spesialcellulose. Fabrikken har også en egen avdeling for produksjon av håndlaget papir.


Grafisk papir og dissolvingmasse

Planene for den fremtidige drift av fabrikken i Lessebo omfatter papirproduksjon på to av de tre papirmaskinene, mens den tredje skal kjøres som tørkemaskin for cellulosefabrikken som skal legge om produksjonen fra papircellulose til dissolvingmasse. Deler av papirfabrikken kjører nå i regi av bostyret for selskapet, mens massefabrikken er stoppet. – Men ved rett prisleie er vi beredt til å kjøre i gang produksjon av dissolvingmasse, sier bobestyrer Bertil Stridh til Smålandsposten.

 Les pressemeldingen her.


 
NoAd