UPM planlegger ytterligere kapasitetsreduksjon

Finske UPM planlegger nå å redusere produksjonskapasiteten med ytterligere 580.000 tonn grafisk papir i Europa. Nylig har konsernet fullført prosessen med å redusere kapasiteten for ubestrøket magasinpapir ved Stracel-fabrikken med 270.000 tonn, slik at total planlagt kapasitetsreduksjon i år blir rundt 850.000 tonn.

Finske UPM skal produsere mindre magasinpapir i Europa.
Finske UPM skal produsere mindre magasinpapir i Europa.

Det er de stadige utfordringer i europeisk økonomi som i betydelig grad har påvirket forbruket av grafisk papir. Høye kostnader og betydelig overkapasitet gir fortsatt store utfordringer for den europeiske papirindustrien.


UPM planlegger derfor å redusere kapasiteten i Europa med 580.000 tonn, som en permanent reduksjon. Kapasitetsreduksjonen vil finne sted i Finland, Tyskland og Frankrike. Planen innebærer en permanent nedstenging av PM3 ved UPM Rauma, permanent nedstenging av PM4 ved UPM Ettringen i Tyskland og salg eller stopp på annen måte av UPM Docelles i Frankrike.


De to første nedstengingene vil finne sted i slutten av første halvår 2013. Både maskinen i Rauma og Ettringen produserer ubestrøket magasinpapir med en total årlig kapasitet på 420.000 tonn. Den franske maskinen produserer 160.000 årstonn ubestrøket trefritt papir.


– Målsettingen for de planlagte tiltak er å sikre effektiv utnyttelse av UPMs gjenværende kapasitet, sier konserndirektør Jyrki Ovaska UPM Paper Business Group. – Maskinene som skal stoppes, er enten ved slutten av sin tekniske levetid, har begrenset produktfleksibilitet eller dårlig lønnsomhet.


Les hele pressemeldingen fra UPM her.


 
NoAd