Sagbrukene må forholde seg til markedet

2013.01.24 Norge har store skogressurser som er grunnlaget for at det finnes en skogindustri i landet. Dette fastslo landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum i et svar i Stortingets spørretime nylig. Han fremholdt videre at tilveksten er mer enn dobbelt så stor som avvirkningen. Statsråden mente videre at nyetableringer av mindre sagbruk trolig vil være avhengig av at de kan gi produktene særpreg, skreddersøm eller tilby andre tilleggstjenester som ikke de store sagbrukene kan levere.


 

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum har fastslått i Stortinget at sagbruksindustrien må forholde seg til markedet.
Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum har fastslått i Stortinget at sagbruksindustrien må forholde seg til markedet.

Det var representanten Per Roar Bredvold (FrP) som spurte om hvordan statsråden ser på muligheten for å oppmuntre til etablering av mindre sagbruksenheter og dermed bidra til vekst ute i distriktene.


Viktig for grønn økonomi

Statsråd Vedum fastslo at skogressursene er fornybare, og skogbruk er en viktig distriktsnæring med stor økonomisk betydning nasjonalt, regionalt og lokalt. Til sammen er 25.000 personer sysselsatt i skog- og trenæringen, og i 2010 hadde skogindustrien i Norge en omsetning på 44 mrd. kroner. Skogen er en viktig del av svaret i den videre utviklingen av en grønn økonomi i Norge med store positive klima- og energibidrag. Verdiskapingen skjer i hele kjeden, fra skogbruksvirksomheten via transport og frem til foredling av trevirket til papir, brensel, konstruksjonsvirke og andre produkter.


Statsråden viste videre til satsingen gjennom trebasert innovasjonsprogram og fastslo at sagbruksvirksomhet må forholde seg til de markedsmulighetene som foreligger.


Les hele saken fra Stortingets spørretime her.


 
NoAd