Norsk trearkitektur på Grüne Woche

Arkitektbedriftene i Norge synliggjør sammen med treindustrien norsk trearkitektur i Berlin. Som i fjor, presenteres norsk trearkitektur på Grüne Woche.

Trearkitektur på Norges stand (Foto: Vidar Alfarnes)
Trearkitektur på Norges stand (Foto: Vidar Alfarnes)

Den norske paviljongen har blitt oppgradert og utvidet. I år visualiseres den norske satsingen på tre, ved at en moderne trebro er et av de nye blikkfangene. Formålet er å synliggjøre norsk kompetanse på moderne trebruk, tredesign og trearkitektur. Satsingen skal bidra til å vise fram Norge som et miljøvennlig og moderne reisemål med attraktive arkitektoniske opplevelser – blant annet knyttet til moderne bruk av tre. 


Miljøvennlig materiale

Tre er et miljøvennlig bygningsmateriale. Det er et fornybart råstoff til bygningsmateriale og til produksjon av energi til bygg. Det krever mindre energi ved framstilling enn de fleste andre materialer. Produkter av trevirke lagrer karbon gjennom hele sin levetid og det kan brukes som miljøvennlig energi ved drift og etter endt bruk i bygg. 


Treets kokker

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum er glad for at Arkitektbedriftene i Norge sammen med treindustrien er med som samarbeidspartner på Grüne Woche også i år, og at de så helhjertet og entusiastisk slutter opp om årets norske satsing i Berlin.


Viktig samarbeidsaktør

– Arkitektene er en svært viktig samarbeidsaktør for at trevirke skal tas i bruk i nye bygg og på nye områder. Arkitektene er på mange måter treets kokker og en viktig premissleverandør for hvordan framtidens bygg skal utformes – både med hensyn til materialbruk og energibruk. At arkitektene derfor nå ser ut til å engasjere seg også innenfor temaet energi er svært spennende, sier Slagsvold Vedum.


– Vi er glade for at landbruks- og matministeren har invitert Arkitektbedriftene i Norge som samarbeidspartner under Grüne Woche også i år, sier Egil Skavang, administrerende direktør i Arkitektbedriftene.– Profileringen av trearkitektur i Berlin passer som hånd i hanske med vår langsiktige satsting på synliggjøring og gjerne eksport av norsk arkitektur.


 
NoAd