Norske Skogs hovedkontor flyttes til Skøyen

Konsernsjef Sven Ombudstvedt har signert leiekontrakt for Norske Skogs nye hovedkontor på Skøyen. Hovedkontoret vil ligge sentralt på Skøyen i Fram Eiendoms nybygg i Karenslyst allé 49. Flytting vil skje i begynnelsen av juni 2013.

Konsernsjef Sven Ombudstvedt flytter Norske Skogs hovedkontor til Skøyen i Oslo.
Konsernsjef Sven Ombudstvedt flytter Norske Skogs hovedkontor til Skøyen i Oslo.

Norske Skog har i de siste årene vært gjennom en stor reorganisering og kraftig nedbemanning som reduserer behovet for de store lokalene på Oxenøen. Det var Norske Skog selv som i sin tid stod for byggingen av konsernsenteret, som for noen år siden ble solgt.


– Norske Skog er et helt annet selskap i dag enn bare for noen år siden. Vår intensjon er å ha tidsriktige, effektive og trivelige lokaler tilpasset antall ansatte og vår nåværende virksomhet, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt.


Norske Skog har hatt hovedkontor på Oxenøen i Bærum kommune siden 1998. Før dette var hovedkontoret formelt plassert i Skogn, men var i realiteten i mange år i leide lokaler på Lysaker. Norske Skog og utleier av hovedkontoret på Oxenøen (OBOS og Aspelin-Ramm) er blitt enige om å avvikle dagens leieforhold i løpet av juni 2013.


– Vi har vært veldig fornøyde med lokalene på Oxenøen, og vil takke utleier for godt samarbeid gjennom leietiden, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

 

 


 
NoAd