Storsagbruk til Sogn og Fjordane?

Skogbruksnæringen i Sogn og Fjordane har bedt Norsk Treteknisk Institutt om å utrede potensialet for å bygge et nytt og moderne sagbruk i fylket, skriver firdaposten.no. Venstre-politikeren Jan Arve Midtbø mener Flora vil være et godt område for et slikt sagbruk, og har oppfordret lokalpolitikerne om å sørge for at man får frem et egnet industriområde.

Nesjane i Florø kan få Norges største sagbruk, om lokalpolitikere og det lokale skogbruket får det som de vil. (Foto: Dag N. Frøyen, Firdaposten)
Nesjane i Florø kan få Norges største sagbruk, om lokalpolitikere og det lokale skogbruket får det som de vil. (Foto: Dag N. Frøyen, Firdaposten)

Ifølge Midtbø er området midt i blinken for et sagbruk, og han fremholder at det har tradisjon for skogbruk. Det ble plantet mye skog i området for 50–60 år siden, og Midtbø mener det er «utruleg mykje skog her i vest».


Til NRK Sogn og Fjordane opplyser leder i Sogn og Fjordane Skogeigarlag, Mads Jensen, at de er ute etter å bygge et stort, moderne sagbruk, på størrelse med dem en finner ellers i Europa, skriver firdaposten.no.


Les mer her.


 
NoAd