Skogeierforbundet runder 100

Norges Skogeierforbund runder 100 år i 2013. Jubileet vil bli brukt til å synliggjøre skogbruket som en moderne, fremtidsrettet og bærekraftig næring. – I stedet for å være tilbakeskuende og gi ut en tradisjonell historiebok vil vi lage seks korte videoer om dagens moderne skogbruk som skal distribueres på nett utover i året, forteller administrerende direktør Gudbrand Kvaal.

Administrerende direktør Gudbrand Kvaal I Norges Skogeierforbund vil markere at skogbruk er en moderne og høyteknologisk næring.
Administrerende direktør Gudbrand Kvaal I Norges Skogeierforbund vil markere at skogbruk er en moderne og høyteknologisk næring.

Skogeierforbundet ønsker å vise at også skogbruket har gjennomgått store tekniske, økonomiske, organisatoriske og driftsmessige revolusjoner siden man drev med håndsag og hest i skogen. Den første kortfilmen «Moderne skogbruk – høyteknologi i alle ledd» ligger nå ute på Skogeierforbundets nettside www.skogeier.no.


Avansert teknologi

– En skogsmaskin, som hugger, kvister og kapper tømmeret i dag, inneholder svært mye avansert teknologi. Også når det gjelder effektivisering av drift og logistikk har skogbruket gjennomgått vel så store endringer som andre næringer folk i utgangspunktet anser som «hypermoderne», sier Kvaal.


– Når det gjelder å tilpasse seg en bærekraftig forvaltning og ulike miljøstandarder har skogbruket endret seg kraftig de siste 100 årene. Alle disse endringene og hvordan de preger dagens norske skogbruk, håper vi å få formidlet gjennom disse kortfilmene, forklarer Kvaal.


l tillegg til kortfilmene vil jubileet bli markert spesielt ved tre anledninger i løpet av året:  på stiftelsesdagen den 2. mai, under konferansen Skog og Tre i juni og gjennom en nasjonal skogdag den 24. august.


Nasjonal skogdag

Den nasjonale skogdagen er det største arrangementet i jubileumsåret. På denne lørdagen rett etter skoleferien håper Skogeierforbundet på strålende sommervær og har lagt opp til flere parallelle arrangementer rundt i landet i regi av de ulike andelslagene i skogeiersamvirket.


– Hovedarrangementet, som forbundet selv skal stå for, er lagt til Oslo, forteller Kvaal. – Den nasjonale skogdagen blir en variant av den velkjente familieskogdagen vi har lang tradisjon for i skogbruket, men med et større spenn i aktiviteter og underholdning. Vi ønsker å vise fram det moderne skogbruket gjennom våre jubileumsaktiviteter, og vi håper spesielt å kunne lokke mange familier ut til denne dagen, sier Gudbrand Kvaal.


 
NoAd