BRUKS-agenturet til Fønhus

Fønhus Maskin AS i Larvik har inngått en forhandler/agentavtale med det svenske konsernet BRUKS AB. Avtalen gjelder salgsrett for alle produkter i hele BRUKS Groups sortiment for sagbruk og bioenergi i Norge, og den vil tre i kraft fra nyttår.

BRUKS leverer utstyr for håndtering av råstoff og biprodukter på sagbruk. Her er en rotreduserer på Gausdal-Bruvoll. (Foto: Fønhus Maskin)
BRUKS leverer utstyr for håndtering av råstoff og biprodukter på sagbruk. Her er en rotreduserer på Gausdal-Bruvoll. (Foto: Fønhus Maskin)

– Vi vil med denne representasjonen ikke bare få et enda mer komplett program til de norske sagbruk og høvleriene, men også den stadig voksende bioenerginæringen, sier salgssjef Fritz-Ivar Berg ved Fønhus Maskin AS.


BRUKS har vært markedsført her i landet i over 50 år og det er et stort antall huggere, såld, rotreduserere og transportører i drift i den norske industrien. Fønhus Maskin AS vil, foruten å stå for salg av nye maskiner, i samarbeid med BRUKS tilrettelegge for et mest mulig optimalt lagerhold av reservedeler ved sitt anlegg i Larvik.


BRUKS Group er en stor svenskeid aktør som jobber «worldwide» og har en samlet omsetning på over 600 millioner kroner. Gruppen leverer utstyr for håndtering av råstoff til sagbruk, platefabrikker, massefabrikker og bioenergianlegg. Dette gjelder bearbeiding og transport av blant annet tømmer, flis og bark.


 
NoAd