Tørkestyringspatent til Valutec

Den europeiske patentorganisasjonen EPO har innvilget Valutec et patent for adaptiv styring av behovet for tørkeluft ved virkestørking. – For et sagbruk som skjærer 150.000 m3 tømmer/år, innebærer metoden en mulighet for innsparinger på ca, SEK 1,2 millioner kroner pr. år, sier Robert Larsson, vd i Valutec.

Valutec satser på utvikling for å bedre kvaliteten på treprodukter, sier vd Robert Larsson.
Valutec satser på utvikling for å bedre kvaliteten på treprodukter, sier vd Robert Larsson.

Patentet innebærer ytterligere en milepæl for Valutec, som er Europas største leverandør av tørkeutstyr til sagbruksindustrien, fremholdes det i pressemeldingen fra Valutec. Selskapet har lenge vært en pådriver i arbeidet med å utvikle virkestørkingen, og fortsetter nå å utvikle sitt styresystem og sin simulator under patentbeskyttelse frem til år 2028.


– Det at vi satser så mye på utvikling, skriver seg fra vår overbevisning om at en forbedret tørkeprosess fører til en høyere kvalitet på sluttproduktet og dermed til økt bruk av tre, fremholder Robert Larsson.


Adaptive metoder som styrer temperatur, luftfuktighet og viftehastigheter ut fra historiske måledata, er siden begynnelsen av 1970-tallet blitt brukt for å oppnå en bedre virkestørking. Metoden som nå har fått patent, ble født i 2006, og har en videreutvikling som gir ytterligere forbedringer. Nå får virket i realtid fortelle styringen hvilken lufthastighet som er nødvendig under prosessens gang.


– Vi har gjennomført et hundretalls forsøk og tester i våre simulatorer, og fant ut at det finnes store fordeler med forbedringen og besluttet derfor å søke patent i 2008. I dag finnes teknikken innebygget i Valutecs simulatorer og styresystem, og anvendes i hundretalls virkestørker rundt om i Europa, sier Larsson.


Valutec hevder å være alene i markedet om å tillempe et helhetssyn på virkestørking. Dette innebærer at kapasitet, kvalitet og energitilførsel tilpassses de best mulige nivåer ut fra kundens behov.


– For oss er det viktig å ikke plukke en faktor og kun fokusere på den. Om vi eksempelvis ser på hvordan energi tilføres prosessen, så påvirker det også kapasitet, i form av tørketid og kvalitet, forklarer Robert Larsson.

Vanskeligheten ved å styre virkestørkingen handler i høy grad om at tre er et foranderlig materiale. Inngående fuktighetsinnhold kan variere kraftig innen den pakken som skal tørkes til en nøyaktig fuktighetsverdi.


 
NoAd