Avispapir mest lønnsomt for Stora Enso

– Nedleggingen av en papirmaskin på Hylte Bruk er den femte papirmaskinen som blir stoppet siden jeg tiltrådte som konsernsjef, fastslår Stora Ensos konsernsjef, Jouko Karvinen, som har vært i stillingen i seks år. – Gjør man slike produksjonsnedskjæringer tidlig i prosessen og på riktig måte, får man en kostnadssituasjon som gjør at man kan tjene penger til tross for markedet, hevder han overfor det svenske tidsskriftet Aktiespararen.

Det er mulig å produsere avispapir med lønnsomhet, når man tilpasser kapasiteten i tide, fremholder konsernsjef Jouko Karvinen i Stora Enso. Han betegner avispapirvirksomheten som konsernets mest lønnsomme i dag.
Det er mulig å produsere avispapir med lønnsomhet, når man tilpasser kapasiteten i tide, fremholder konsernsjef Jouko Karvinen i Stora Enso. Han betegner avispapirvirksomheten som konsernets mest lønnsomme i dag.

– Når jeg ser på alle produkter vi selger, er avispapirvirksomheten i dag vår mest lønnsomme, selv etter omstruktureringskostnader, sier Karvinen.


Han er også optimist når det gjelder masseproduksjon, som vokser med noen prosent pr. år i Europa og med 10–11 prosent i Kina. For væskekartong vil det i tillegg være en sterk tilvekst i Kina over mange år. Stora Enso satser nå SEK syv milliarder på en ny massefabrikk i Uruguay og 13 milliarder kroner i Kina.


Les hele intervjuet i Aktiespararen.


 
NoAd