VTT tildelt europeisk innovasjonspris for ny biooljeteknologi

Det finske forskningssenteret VTT har, i samarbeide med energiselskapet Fortum, maskin- og utstyrsleverandøren Metso og skogindustriselskapet UPM, utviklet en teknologi som muliggjør kogenerering av varmeenergi og bioolje i det samme kraftanlegget på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte. For denne teknologien er VTT tildelt en utviklingspris av den europeiske organisasjonen for forsknings- og teknologiorganisasjoner, EARTO.

Tegningen som viser det nye kraftanlegget som er under bygging i Joensuu for produksjon av fjernvarme og bioolje. (Illustrasjon: Metso).
Tegningen som viser det nye kraftanlegget som er under bygging i Joensuu for produksjon av fjernvarme og bioolje. (Illustrasjon: Metso).

VTTs nye teknologi er basert på å kombinere pyrolyse og «fluidised bed»-teknologi. Takket være den nye teknologien kan produksjonsvolumet for bio-olje forventes å øke betydelig i løpet av de neste få tiår.


Bioolje er i lang tid antatt å bli etterfølgeren til fossile brensler som fremtidig energikilde. Samtidig krever storskala kommersiell bruk av bioolje i varmeproduksjon en kostnadseffektiv produksjonsteknologi. Den nye teknologien, som er patentert av VTT, muliggjør en betydelig reduksjon i produksjonskostnadene for bioolje.


Rask pyrolyse involverer oppvarming av biomasse, slik som skogindustriavfall, til en høy temperatur slik at det dannes gass. Når gassen avkjøles, kondenserer den til en væske, kjent som bioolje. Dersom man kombinerer pyrolyseprosessen med tradisjonell forbrenningsteknologi som brukes i kraftanlegg, får man betydelig gevinst i effektivitet. Det blir billigere å produsere bioolje med den nye teknologien enn ved separat pyrolyse. Biooljeanlegg som er integrert i kraftanlegg, er svært energieffektive, fordi energien fra biproduktene etter pyrolysen kan bli gjenvunnet i vanlige forbrenningsanlegg. Dette innebærer en betydelig forbedring, da biproduktene kan inneholde så mye som 40 prosent av den opprinnelige biomasses energiinnhold.


Den nye teknologien vil bli tatt i bruk kommersielt i slutten av 2013, når Fortum starter sitt nye integrerte bioolje og varmekraftverk i Joensuu. Anlegget skal produsere 50.000 tonn bioolje i året. Dette er nok til å dekke oppvarmingen av 24.000 gjennomsnittsboliger.


Les mer om VTT-teknologien her.


 
NoAd