Tomografen kan revolusjonere treindustrien

Kommersielt utstyr for datatomografering (CT), såkalt skiktrøntgen, av skurtømmer finnes nå på markedet. Tomografen gir et fullstendig bilde av tømmeret indre egenskaper, noe som igjen kan muliggjøre økt foredlingsverdi med ca. 10 prosent, ifølge svenske SP, som har koordinert utviklingsprosjektet for utstyret.

I forskningsprojektet CT-Pro har den italienske maskinfabrikant MICROtec utviklet en CT-scanner til treindustrien (Kilde: MICROtec)
I forskningsprojektet CT-Pro har den italienske maskinfabrikant MICROtec utviklet en CT-scanner til treindustrien (Kilde: MICROtec)

Medisinsk CT-utstyr har vært brukt innen treforskningen siden 1980-tallet, men det har aldri vært noe utstyr på markedet som har vært robust nok til å kunne brukes innen industrien.


Innen det flernasjonale forskningsprosjektet CT-Pro, som koordineres av SP Trä, har den italienske maskinprodusentetn Microtec utviklet verden første datatomograf med kapasitet til å arbeide i høy fart. Utstyret er spesielt utviklet for tøft sagbruksmiljø, og ble lansert i septenber 2012. Det er allerede solgt til kunder i USA, Chile og Frankrike.


Forskjellen på en tomograf og en røntgenmåleramme er stor. Målerammen tar røntgenbilder fra en eller flere retninger og gir et nogenlunde bra bilde av stokkens indre. En tomograf roterer rundt stokken og tar en masse bilder som bearbeides i en datamaskin som deretter leverer bilder av de biter og perspektiv som er av interesse.


Maskinen som er utviklet innen CT-Pro, kan levere fullstendige bilder av tømmerets indre i matehastigheter opptil 150 m/min. Det innebærer at det finnes potensiale til å revolusjonere treindustrien. CT-Pro er basert på at bedre kjennskap til stokkenes indre gir store muligheter for å øke foredlingsverdien med ca. 10 prosent.


Les mer om CT-Pro her.


 
NoAd