Tilrettelegging viktigst for å redusere sykefravær

Syv av ti arbeidstakere mener forebygging er viktigst for å redusere sykefraværet. Samtidig innrømmer en av fem sjefer at de ikke jobber forebyggende.


Dette er noen av hovedfunnene i en undersøkelse Opinion Perduco har gjort for partene bak nettstedet www.inkluderende.no . Undersøkelsen er gjennomført blant både arbeidstakere og ledere.


– Det er viktig med et raust og inkluderende arbeidsmiljø med klare signaler fra ledelsen om hvordan de ønsker å ha det på arbeidsplassen, kombinert med medvirkning fra tillitsvalgte og ansatte. Et viktig element her er forebygging av konflikter, sier Trine Lise Sundnes i LO. Hun er overrasket over at en av fem sjefer innrømmer at de ikke jobber forebyggende.


– Det er ikke godt nok når hver femte sjef innrømmer at de ikke jobber forebyggende. Forebygging av sykefraværet bør være prioritert uavhengig av om bedriften er IA-bedrift eller ikke, sier hun.


Mange uvitende om IA

I desember 2001 ble den første avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv signert. Siden har det vært en jevn vekst av norske virksomheter som har tegnet IA-avtale. I dag har 56 prosent av alle virksomheter i Norge tegnet IA-avtale. Andelen offentlige virksomheter som har tegnet avtale ligger på nærmere 100 prosent, mens andel private virksomheter som har tegnet avtale ligger på 38 prosent. Totalt antall IA-virksomheter i dag er 62.000, viser tall fra NAV.


Til tross for at over halvparten av alle virksomheter i Norge har tegnet en IA-avtale, er kunnskapen blant arbeidstakere lav når det kommer til om bedriften de jobber i er en IA-bedrift. I følge undersøkelsen fra Opinion Perduco er en av fire arbeidstakere ikke klar over om bedriften de jobber i er en IA-bedrift.


Les mer her.


 
NoAd