30 millioner i forskningsmidler til Borregaard

Borregaard har fått 30 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådets øremerkede midler til treforedling. Midlene skal brukes over tre år på innovasjonsprosjekter basert på tømmer.

Borregaard har fått forskningsmidler til tømmerbaserte innovasjonsprosjekter. Her er seniorforsker Bjørn Kreutz (t. v.) og innovasjonsdirektør Gisle Løhre Johansen.
Borregaard har fått forskningsmidler til tømmerbaserte innovasjonsprosjekter. Her er seniorforsker Bjørn Kreutz (t. v.) og innovasjonsdirektør Gisle Løhre Johansen.

– Støtten fra Forskningsrådet er en anerkjennelse til forsknings- og utviklingsarbeidet Borregaard har gjort så langt, og et positivt signal om fortsatt satsing på innovasjon innen treforedling i Norge, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.


Midlene kommer fra Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA), som er Forskningsrådets program for innovasjon i næringslivet. Borregaard leverte inn tre søknader om støtte til innovasjonsprosjekter innen henholdsvis ligninprodukter til bruk i betong, mikrofibrillær cellulose og nye spesialcelluloseprodukter.


– Borregaard skisserte gode prosjekter i sine søknader. De viser høy innovasjonsgrad og stort verdiskapingspotensial. Gjennom denne støtten kan vi bidra til å skape nye og innovative produkter og produksjonsprosesser, samt skape større verdier i treforedlingsindustrien, sier Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør i Forskningsrådet.


Borregaard bruker over 120 millioner kroner årlig til forskning og utvikling og har et eget forskningssenter med 70 ansatte innen ulike kjemiske disipliner i Sarpsborg. Rundt 15 prosent av selskapets omsetning kommer fra nye produkter som ikke eksisterte for fem år siden.


Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier, biomaterialer og bioetanol som kan erstatte oljebaserte produkter. Selskapet har 1100 ansatte fordelt på fabrikker og salgskontorer i 17 land i Europa, USA, Asia og Afrika. Borregaard har også sterke posisjoner innen tilsetningsstoffer og finkjemikalier.


 
NoAd