Intensjonsavtale om rekvisitakjøp for Saugbrugs

Norske Skog Saugbrugs AS har tegnet intensjonsavtale med TESS Østfold AS om etablering av TESS Partnershop i papirfabrikken i Halden. Selskapet er en av Østfolds største industribedrifter. Det har tatt relativt kort tid å komme til enighet om en intensjonsavtale. I følge intensjonsavtalen skal en Partnershop etableres for fem års drift, med opsjon for ytterligere fem år.

Fornøyde parter med intensjonsavtale om videre samarbeide. Fra venstre står salgsleder Terje Transeth (TESS Østfold), salgsdirektør Roar Kleven (TESS as), innkjøpsdirektør Vidar Backstrøm (Norsk Skog Saugbrugs) og regionleder Tomm-Erik Jørgenrud (TESS Østfold).
Fornøyde parter med intensjonsavtale om videre samarbeide. Fra venstre står salgsleder Terje Transeth (TESS Østfold), salgsdirektør Roar Kleven (TESS as), innkjøpsdirektør Vidar Backstrøm (Norsk Skog Saugbrugs) og regionleder Tomm-Erik Jørgenrud (TESS Østfold).

Norske Skog Saugbrugs har 550 ansatte og er en av verdens ledende leverandører av ubestrøket magasinpapir. Bedriften står på terskelen til å investere 220 millioner kroner i en omlegging av råstoffavdelingen. Hensikten er å forbedre produktkvaliteten og redusere energiforbruket. Treforedlingsbedriften er derfor inne i en offensiv periode med tro på fremtiden.


Må tenke smartere

– Vi ønsker å konsentrere oss om det vi er best på, nemlig produksjon av magasinpapir, forklarer innkjøpsdirektør Vidar Backstrøm. Han har stått i bedriftens tjeneste siden 1967. – Konkurransesituasjonen på verdensmarkedet vil vedvarende tvinge oss til å tenke smartere. Derfor ønsker vi å anskaffe rekvisita gjennom en integrert forsyningsløsning som TESS Partnershop, fremholder Backstrøm.


Saugbrugs er slett ikke ukjent med outsourcing. Virksomheten har allerede overlatt håndteringen av tømmer på tømmertomta til en utenforstående aktør. I forbindelse med et møte mellom Saugbrugs, SKF og TESS den 11. november 2011, ble Backstrøm oppmerksom på helheten i en løsning som Partnershop representerer. Det førte til drøftinger om et samarbeid. 11 måneder etter de første drøftingene ble intensjonsavtalen undertegnet.


Trenger proffe partnere

En Partnershop kan eventuelt åpnes så tidlig som i april 2013.


–Vi erkjenner at vi må søke etter de beste løsningene fordi vi vet at vi skal produsere mest mulig effektivt til lavest mulig kostnad. Vi vet at småvarer er relativt dyrt å anskaffe. Da trenger vi profesjonelle partnere å jobbe sammen med. Vi mener at TESS kan rekvisita bedre enn oss, konstaterer Backstrøm.


I følge intensjonen skal TESS Østfold åpne en Partnershop med to medarbeidere på innsiden av fabrikken. Etableringen vil få ansvaret for å forsyne bedriften med drift- og vedlikeholdsprodukter etter et prinsipp som gir størst mulig konkurransekraft for kunden.


Følte en trygghet

– Jeg har for så vidt hatt kjennskap til forsyningsløsninger, men jeg var ukjent med at TESS hadde en totalløsning inntil jeg ble gjort oppmerksom på det, sier Backstrøm. – I etterkant har vi hatt en åpen prosess der vi har følt en trygghet hele veien. Vi sitter igjen med et godt inntrykk etter å ha gjort våre undersøkelser. TESS har gode folk og vi har fått bekreftet at Partnershop fungerer i andre industribedrifter, forteller Backstrøm, som understreker at det økonomiske åpenhetsprinsippet i løsningen har blitt veldig godt mottatt på Saugbrugs.


Orden i sakene

TESS avslørte raskt at Norske Skog Saugbrugs hadde overraskende god orden på sine saker. Salgsdirektør (IF) Roar Kleven i TESS as konstaterer at denne ryddigheten gir et særskilt godt grunnlag for å sette i gang med den nødvendige vareanalysen. Det er derfor det er på tale å åpne Partnershop’en allerede om seks måneder.    


– Vårt inntrykk er at Partnershop-konseptet er godt fundamentert, gjennomtenkt og bra. Derfor ønsker vi å snakke videre med TESS fremfor andre aktører som ikke har referanser å vise til innenfor en tilsvarende helhetlig løsning, sier Vidar Backstrøm, som er klar for å ta fatt på veien mot en endelig avtale.


 
NoAd