Enova vil satse milliarder på industrien

I løpet av de neste årene vil Enova bruke opptil tre milliarder kroner på energieffektivisering i norsk industri. – Nå er tiden inne for at industrien realiserer potensialet og dermed gevinstene som følger av en satsning på energieffektivisering og fornybar energi, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, i en pressemelding.

Energien kan effektivisere sin energibruk betydelig, mener  administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.
Energien kan effektivisere sin energibruk betydelig, mener administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Enova har som mål at norsk industri skal være verdensledende på energieffektiv produksjon.


– For Enova er industrien viktig fordi sektoren står for en tredjedel av den landbaserte energibruken i Norge, og fordi potensialet for energiomlegging og energieffektivisering i industrien er stort. Totalt kan industrien effektivisere opp mot 20 TWh, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.


Program for energiledelse

 Nakstad sier Enova nå vil samarbeide enda tettere med industrien for å utløse de betydelige investeringene som ligger der.


Enova har lansert et nytt program for introduksjon av energiledelse i industrien, og styrker tilbudet til industrien ytterligere. Gjennom dette programmet gir Enova støtte til nødvendige analyser og etablering av tiltakslister i bedrifter som etablerer energiledelse.


– Totalt kaster industribedrifter årlig bort 1,5 milliarder kroner som følge av manglende bevissthet og kompetanse. Vi ønsker å samarbeide med industrien for å øke den bevisstheten, sier Nakstad.


Bidrag til konkurranseevne

 Enova har gjennom ti år arbeidet for å utløse energieffektivisering og fornybar energiproduksjon. Siden Enovas oppstart i 2001 har samarbeidet med industrien ført til avtaler om effektivisering og omlegging på 4,3 TWh. Nær halvparten av dette er gjennomført og industrien jobber med ytterligere tiltak for å realisere målene.  


– For industrien vil kontroll over energibruken være et betydelig bidrag til egen konkurranseevne i et stadig tøffere internasjonalt marked. I tillegg vil fortsatt effektiv utnyttelse av norsk vannkraft gi en meget klimavennlig industriproduksjon i Norge sammenlignet med mange andre land, sier Nakstad.


Les mer om Enovas satsing her.

 


 
NoAd