Norske Skog vil konsolidere

Norske Skog brukte 10 milliarder kroner til kjøp av Parenco og Walsum, mens det gikk en milliard til det mislykkede flyttingsprosjektet for Union PM7. Dette kunne Tore Hansesætre fra Norske Skogindustrier ASA fortelle på årets Treforedlingsforum, der han også fremholdt at konsernet har redusert sine faste kostnader og har kontroll på sin gjeldsgrad.

Tore Hansesætre fra Norske Skogindustrier ASA fastslo at konsernets gjeldsgrad er for høy, men under kontroll. Konsernet ønsker dessuten å bidra til en konsolidering av en publikasjonspapirindustri som er altfor fragmentert i dag.
Tore Hansesætre fra Norske Skogindustrier ASA fastslo at konsernets gjeldsgrad er for høy, men under kontroll. Konsernet ønsker dessuten å bidra til en konsolidering av en publikasjonspapirindustri som er altfor fragmentert i dag.

Hansesætre fastslo innledningsvis at Norske Skogs omsetning er redusert fra 27 milliarder kroner i 2007 til 17 milliarder i 2012. Flere virksomheter er solgt og fire fabrikker er lagt ned. Likevel er konsernet fortsatt en betydelig aktør i en fragmentert industri. Globalt har Norske Skog 10 fabrikker i 81 land, men 70 % av kapasiteten er i Europa. En hovedutfordring for konsernet er for lave marginer som for en del er forårsaket av finanskrisen i 2009 og eurokrisen som pågår fortsatt. Samtidig ble det lagt inn kraftig økt kapasitet i 2010, i et marked som var overfylt allerede.


Fortsatt høy gjeldsgrad

Foredragsholderen fastslo videre at Norske Skog er preget av høy gjeldsgrad for årsaket av tunge investeringer tidligere, kort tid før den sterke negative utviklingen i markedet startet. De senere år har konsernet redusert sine kostnader med 40 % og oppnådd store besparelser gjennom enklere legale strukturer. Likevel er man preget av at prisene på innsatsfaktorene er økt, mens salgsprisen har vært synkende.


Konkurransedyktige enheter

Han mente at konsernet i dag har mer konkurransedyktige enheter og oversiktlig struktur enn tidligere. Gjeldsgraden har ikke vært så lav siden 2003, men er fortsatt for høy. Norske Skog har tatt ut betydelig kapasitet, over 1 million tonn siden 2006. De gjenværende bedrifter er mer selvstendige enheter. Anslått regnskapsmessig effekt  på oppryddingen i legale strukturer er over 150 Mkr. Samtidig er selskapet mer tilpasset eventuelle endringer i fremtiden.


Fokuset for konsernet fremover er å forbedre marginpotensialet, redusere gjelden ytterligere og fortsette å investere i eksisterende struktur og industri. Dermed skal man igjen skape aksjonærverdier. Det er seks år siden siste utbytte.


Konsolidering nødvendig

Det må fortsatt kuttes kostnader. Hansesætre mente at en konsolidering av industrien er nødvendig, og at Norske Skog har størst initiativ for å fikse dette. Virksomhetene i Brasil, Thailand og Malaysia er for salg. Industrien har i dag mindre globale synergier enn regionale. To pågående investeringsprosjekter forventes å gi ytterligere kostnadsreduksjoner.


Målet for konsernet er å få en EBITDA-margin på 13 %. Dette er ikke uoppnåelig mente han, men likevel lavt, historisk sett. Rent konkret innebærer dette EBITDA på ca. 2,1 milliarder kroner og netto resultat på 0,5–0,8 milliarder. Dette krever i snitt EUR 23 pr. tonn økning i salgspris på hele fabrikkporteføljen med dagens kostnadsnivå EUR 36 per tonn økning i salgspris på den europeiske porteføljen fra prisnivået høsten 2012.

 


 
NoAd