Treforedlingsprisen til forskere og industriutvikler

(Oppdatert 28.11.2012) Treforedlingsprisen for 2012 ble på årets Treforedlingsforum delt ut til tre personer med lang fartstid i bransjen; Hans Erik Høydahl, Klaus Møller og Per Arne Syrrist. De to førstnevnte har drevet med forskning og teknologiutvikling, mens Syrrist har vært engasjert i utviklingen av norsk treforedlingsindustri, fremgår det av begrunnelsen for pristildelingen.

Glade vinnere av Treforedlingsprisen 2012. Fra venstre står Hans Erik Høydahl, Klaus Møller og Per Arne Syrrist.
Glade vinnere av Treforedlingsprisen 2012. Fra venstre står Hans Erik Høydahl, Klaus Møller og Per Arne Syrrist.

Hans Erik Høydahl er tildelt Treforedlingsprisen for sin mangeårige og fremragende innsats innen teknologiutvikling i norsk treforedlingsindustri. Han er utdannet sivilingeniør fra University of Strathclyde, Glasgow, i 1969, og arbeidet frem til 1975 som forsker ved Papirindustriens Forskningsinstitutt.


Prisutdelingskomitéen fremholder videre i begrunnelsen at Høydahl gjennom sitt arbeide har:

-        Utviklet stor dybde og bredde i sin kompetanse innen områdene mekanisk masse og papirfysikk

-        Hatt som overordnet mål å utvikle høy kvalitet med minst mulig variasjon i eksisterende og nye produkter

-        Lykkes å implementere ny teknologi for å bedre papirkvaliteten i samarbeid med Norske Skogs fabrikker

-        Vært drivkraften til å bygge opp et avansert papirteknisk laboratorium i Halden

-        Arrangert internasjonale konferanser innen sitt fagfelt


I 1975 ble Høydahl ansatt som sivilingeniør ved Saugbrugsforeningen, der han ble i 10 år, frem til 1985 da han ble prosjektsjef ved Myrens Verksted.


I 1986 ble han på ny ansatt ved Saugbrugsforeningen, denne gang som utviklingssjef. Fra 1991 hadde han samme stilling i Norske Skog Research.


Fra 2003 var Høydahl Senior Specialist Paper ved Norske Skog R&D, og fra 2007 frem til pensjonering Techn. Manager Paper ved Norske Skog Focus AS.

 


Klaus Møller er tildelt Treforedlingsprisen for sitt omfattende og banebrytende arbeid innen teknologiutvikling for masse- og papirindustrien i New Zealand, Danmark, Sverige og Norge. Han har sin utdannelse fra Aukland University, New Zealand, der han ble Dr. Philos i 1972. Fra 1973 til 1979 var han gruppeleder ved STFI i Sverige.


Om Møller fremholder komitéen:

-        Han har gjennom hele sin karriere bidratt til industrielle løsninger basert på avansert anvendt forskning.

-        Gjennom doktorarbeidet i 1972 ble det lagt et grunnlag for bedre å forstå strømningen i fibersuspensjoner. Arbeidet ledet til en ny metode for dimensjonering av rørledninger for massetransport, som har gitt store besparelser for industrien internsjonalt.

-        Han var en av de drivende krefter i etableringen av forskningsorganisasjonen PAPRO i New Zealand, som også har samarbeidet med norske miljøer.

-        Han har vært en innovativ drivkraft i arbeidet med å fornye treforedlingsindustrien, og nye trykkpapirprodukter ble utviklet gjennom anvendt forskning og tekniske studier, særlig ved Norske Skogs fabrikker i Follum og Halden.

-        Videre har han høstet internasjonal anerkjennelse gjennom deltakelse i flere fagkomiteer og vitenskapelige publikasjoner i kjente tidsskrifter og presentasjoner i konferanser.


I 1979 ble Møller ansatt som teknisk direktør ved Dan Web Forming Int. i Danmark. Der var han til han i 1982 dro tilbake til New Zealand som teknisk direktør ved Tasman Pulp and Paper Co. Ltd.


I 1989 fikk han sin første stilling i Norge, som avdelingssjef ved Norske Skog Teknikk. Etter et nytt opphold i Sverige, som Vice President Research ved STFI fra 1997 til 1998, kom han tilbake til Norge, der han har vært siden.


I 1999 fikk han stillingen som Vice President Business Intelligence ved Norske skog, og fra 2001 tilsvarende stilling innen Strategic Product Development. I perioden 2003–2008 har han vært Regional Manager Norway, Norske Skog R&D, og fra 2009 Manager, Norske Skog Applied Research, Saugbrugs.

 


Per Arne Syrrist er tildelt Treforedlingsprisen for sitt visjonære, strategiske og aktive engasjement for utviklingen av norsk treforedlingsindustri.


Han er utdannet sivilingeniør fra NTH i 1970, og arbeidet etter dette i mange år ved Hovedkontoret til Norsk Hydro. Til treforedlingsindustrien kom han i 1995, som HMS-direktør ved M. Peterson & Søn AS. Fra 2001 har han vært direktør ved Peterson Linerboard AS, en stilling han har hatt frem til 2012.


For Syrrist er det gitt følgende begrunnelse for tildelingen:

-        Mangesidige innsats og vedvarende engasjement for å fremme utdanning og forskning som det viktigste bidrag til utvikling av bransjen.

-        Gode strategiske og forhandlingsmessige evner i arbeidet med å markedsføre og samordne bransjens felles interesseområder.

-        Aktiv arbeid som styreleder/nestleder i TFB og PFI gjennom flere år.

-        Viktig innsats i nasjonale og europeiske styringsgrupper og utvalg: bl.a. innen TFB, PFI/Innventia, CEPI, Skognæringens Forskningsgruppe, forskningsprosjektet KlimaTre, Norsk industris klima- og energiarbeid, avtale om grønn energi mellom industrien og Enova.

-        Sterk pådriver for fremtidsretting av TFBs og stiftelsen PFIs virksomhet.

 

Stiftelsen PFI er nå ansvarlig for forvaltningen av TFBs fond og utdeling av Treforedlingsprisen.

 


 
NoAd